Slider
shm_cat_02

בית הדין לבוררות

shm_cat_03

הקו לייעוץ משפטי הלכתי בענייני בתי דין רבניים בישראל

שרותי דת לכלל האוכלוסיה בישראל

"שערי הלכה ומשפט"

המרכז גם מכשיר רבנים מוסמכים, להשיב על שאלות הלכתיות במסלולי לימודים בשם "רבנים משיבים" לשם כך ולצורך הפרקטיקה של הלומדים ולצורך זיכוי הרבים, המרכז מקיים בית הוראה בשם "שערי הלכה" בבית ההוראה כ 120 רבנים תלמידי חכמים מתנדבים לענות על שאלות הלכתיות של הציבור למשך כל שעות היממה לפי סדר ושיבוץ הקבוע מראש. טלפון של בית ההוראה 2873*.

המרכז מקיים בנוסף גם מרכז ליישוב סכסוכים "בשיח" ע"י מגשרים מסמכים מהנהלת בתי המשפט.

המרכז מקיים לטובת הציבורים הדתיים בישראל בית דין לבוררויות בסכסוכי ממונות על פי ההלכה היהודית 2873*

המרכז מעניק בנוסף, סיוע משפטי והכוונה ראשונית לפונים לבית דין הרבניים בישראל 2873*

הפנה שאלה לשערי הלכה ומשפט

בית הוראה ארצי

בית הוראה ארצי

בית הוראה ארצי

בית הוראה ארצי

בית הוראה ארצי

בית הוראה ארצי

מאמרים