Slider

שערי הלכה ומשפט

"שערי הלכה ומשפט" הינו גוף משפטי המאוגד כעמותה רשומה ומלכ"ר אשר מטרותיה הן להוות בית הוראה ארצי ייחודי הבא לתת מענה לשאלות הציבור הרחב בסוגיות הלכתיות אקטואליות.

המרכז גם מכשיר רבנים מוסמכים, להשיב על שאלות הלכתיות בהשתלמות בשם "רבנים משיבים" לשם כך ולצורך הפרקטיקה של הלומדים ולצורך זיכוי הרבים, המרכז מקיים בית הוראה בשם "שערי הלכה" בבית ההוראה כ 120 רבנים תלמידי חכמים מתנדבים לענות על שאלות הלכתיות של הציבור למשך כל שעות היממה לפי סדר ושיבוץ הקבוע מראש. טלפון של בית ההוראה 2873*

המרכז מקיים בנוסף גם מרכז ליישוב סכסוכים "בשיח" ע"י מגשרים מסמכים מהנהלת בתי המשפט.

המרכז מקיים לטובת הציבורים הדתיים בישראל בית דין לבוררויות בסכסוכי ממונות על פי ההלכה היהודית 2873*

המרכז מעניק בנוסף, סיוע משפטי והכוונה ראשונית לפונים לבית דין הרבניים בישראל 2873*

המרכז הוקם ע"י הרב מאיר שמעון עשור 

עוד על מרכז שערי הלכה ומשפט

המרכז גם מכשיר רבנים מוסמכים, להשיב על שאלות הלכתיות במסלולי לימודים בשם "רבנים משיבים" לשם כך ולצורך הפרקטיקה של הלומדים ולצורך זיכוי הרבים, המרכז מקיים בית הוראה בשם "שערי הלכה" בבית ההוראה כ 120 רבנים תלמידי חכמים מתנדבים לענות על שאלות הלכתיות של הציבור למשך כל שעות היממה לפי סדר ושיבוץ הקבוע מראש. טלפון של בית ההוראה 2873*.

המרכז מקיים בנוסף גם מרכז ליישוב סכסוכים "בשיח" ע"י מגשרים מסמכים מהנהלת בתי המשפט.

המרכז מקיים לטובת הציבורים הדתיים בישראל בית דין לבוררויות בסכסוכי ממונות על פי ההלכה היהודית 2873*

המרכז מעניק בנוסף, סיוע משפטי והכוונה ראשונית לפונים לבית דין הרבניים בישראל 2873*

הפנה שאלה לשערי הלכה ומשפט

בית הוראה ארצי

בית הוראה ארצי

בית הוראה ארצי

בית הוראה ארצי

בית הוראה ארצי

בית הוראה ארצי

מאמרים

Campus Life & Activities

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart.