שערי הלכה ומשפט

"שערי הלכה ומשפט" הינו גוף משפטי המאוגד כעמותה רשומה ומלכ"ר אשר מטרותיה הן להוות בית הוראה ארצי ייחודי הבא לתת מענה לשאלות הציבור הרחב בסוגיות הלכתיות אקטואליות.

המרכז גם מכשיר רבנים מוסמכים, להשיב על שאלות הלכתיות בהשתלמות בשם "רבנים משיבים" לשם כך ולצורך הפרקטיקה של הלומדים ולצורך זיכוי הרבים, המרכז מקיים בית הוראה בשם "שערי הלכה" בבית ההוראה כ 120 רבנים תלמידי חכמים מתנדבים לענות על שאלות הלכתיות של הציבור למשך כל שעות היממה לפי סדר ושיבוץ הקבוע מראש. טלפון של בית ההוראה 2873*

המרכז מקיים בנוסף גם מרכז ליישוב סכסוכים "בשיח"ע"י מגשרים מסמכים מהנהלת בתי המשפט.

המרכז מקיים לטובת הציבורים הדתיים בישראל בית דין לבוררויות בסכסוכי ממונות על פי ההלכה היהודית 2873*

המרכז מעניק בנוסף, סיוע משפטי והכוונה ראשונית לפונים לבית דין הרבניים בישראל 2873*

המרכז הוקם ע"י הרב מאיר שמעון עשור 

מנכ”ל ומייסד

בית הוראה הארצי

ברשות הרה"ג חגי שושן שליט"א
2873*

מזכיר בית הדין

רפאל

120 רבנים משיבים
ברחבי הארץ

בין השעות 24:00 - 9:00

הרכב בית הדין:

הרה”ג חגי שושן שליט”א

הרה”ג עובדיה פרץ שליט”א

הרה”ג אייל גיאת שליט”א

הרה”ג שלמה בארי שליט”א

הקו לסיוע משפטי בענייני בתי הדין הרבניים

073.2345822

3 דרכים
לפנות
לשערי
הלכה ומשפט

01
דרך המייל
meir@shoam.org.il

02
דרך הטלפון
2873*

03
דרך הטופס
הטפסים
המפוזרים באתר