Slider

פעילות שערי הלכה ומשפט

המרכז גם מכשיר רבנים מוסמכים, להשיב על שאלות הלכתיות בהשתלמות בשם "רבנים משיבים" לשם כך ולצורך הפרקטיקה של הלומדים ולצורך זיכוי הרבים, המרכז מקיים בית הוראה בשם "שערי הלכה" בבית ההוראה כ 120 רבנים תלמידי חכמים מתנדבים לענות על שאלות הלכתיות של הציבור למשך כל שעות היממה לפי סדר ושיבוץ הקבוע מראש. טלפון של בית ההוראה 2873*.

המרכז מקיים בנוסף גם מרכז ליישוב סכסוכים "בשיח" ע"י מגשרים מסמכים מהנהלת בתי המשפט. 2873*

המרכז הוקם ע"י הרב מאיר שמעון עשור 

בדף זה ניתן לפנות אלינו להזמין שירותי דת, השירות לאיתור וניתוב איש דת מקצועי הוא ללא תשלום.
 
בדף זה ניתן להירשם בקלות, להזדהות ולכתוב דברי תורה לפרשת השבוע, התוכן עובר בקרה לפני אישור –  הד"ת ישארו כאן ללא הגבלת זמן ע"ש הכותב. 
קו הלכה הנותן מענה לציבור ופעיל ע"י רבנים ודיינים במכלול נושאים הקשורים לתחום ההלכתי בנושאי המשפחה הזוגיות 
 
עלון תורני שמופץ מידי שבוע וכולל בתוכו תוכן הלכתי ותורני בסוגיות הנוגעות לעניינים אקטואלים 
 
– פרום שאלות בנושאים הלכתיים, מיועד לציבור הרחב בו ניתן מענה לשאלות  ע"י רבני שערי הלכה ומשפט.
 
מאגר גדול של עבודות בוגרי מרכז הלימודים המקיפות ידע שנכתבו בתחום נישואין ומשפחה וניתנות לרכישה 
 

הפנה שאלה לשערי הלכה ומשפט

בית הוראה ארצי

בית הוראה ארצי

בית הוראה ארצי

בית הוראה ארצי

בית הוראה ארצי

בית הוראה ארצי

the spa

Laser Hair Removal

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nun sit amet dolor at odio faucibus aliquam sit amet nec orci. Praesent eleifend gravida eleifend. Sed id turpis tincidunt, dapibus turpis sed, pretium dhhjk cjjsjsblp snh felis.

Manicure / pedicure

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nun sit amet dolor at odio faucibus aliquam sit amet nec orci. Praesent eleifend gravida eleifend. Sed id turpis tincidunt, dapibus turpis sed, pretium dhhjk cjjsjsblp snh felis.

facials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nun sit amet dolor at odio faucibus aliquam sit amet nec orci. Praesent eleifend gravida eleifend. Sed id turpis tincidunt, dapibus turpis sed, pretium dhhjk cjjsjsblp snh felis.

we are ready to pamper you