שאלות בהלכה? זקוק/ה למענה הלכתי אישי ומקצועי?

עשה לך רב

בית הוראה "שערי הלכה ומשפט"
שאלות בהלכה? זקוק/ה למענה הלכתי אישי ומקצועי?

בית הוראה כללי

למענה לשאלות בכל תחומי ההלכה ע"י רבנים מוסמכים: הלכות תפילה, ברכות, כשרות, שבת, דיני ממונות ועוד

בית הוראה "שלמות המשפחה"

מענה אישי ומקצועי בתחומים הקשורים לבית היהודי, טהרת המשפחה וחיי אישות ע"י רבנים מוסמכים בעלי הכשרה בתחום המשפחה

מענה לנשים

מענה לנשים בלבד ע"י מדריכות הלכתיות בתחום טהרת המשפחה. המדריכות נותנות מענה ראשוני והמשך בירור עם ראש בית ההוראה ורבניו.