יצירת קשר

בענייני בתי הדין הרבניים

ירושלים

בית הדפוס 30
073.2345805

פתח תקוה

ז’בוטינסקי 100
073.2345805

באר שבע

האבות 67/1
073.2345805