מאמרים · פסקי דין · דיונים הלכתיים

פרשת השבוע

פרשת ויגש

מאת הרב דניאל עשור, רב מרכז י.נ.ר בפרשת השבוע ממשיכה התורה לספר לנו את המשך המאורעות שהחלו  מהורדת יוסף לבור ומכירתו לישמעאלים ועד לעליית יוסף

פרשת השבוע

פרשת ויגש

מאת הרב דניאל עשור, רב מרכז י.נ.ר בפרשת השבוע ממשיכה התורה לספר לנו את המשך המאורעות שהחלו  מהורדת יוסף לבור ומכירתו לישמעאלים ועד לעליית יוסף

אקטואליה בהלכה

הלכות נרות חנוכה

מאת: הרב נועם מייזליס דיין בבי"ד "דרכי משפט", רב קהילה ובית מדרש בבית-אל, משיב במדורי הלכה שונים ובשו"ת מרכז רבני קהילות, מח"ס "פנימיות החושן". א.

אקטואליה בהלכה

חג החנוכה

מאת הרב דניאל עשור שליט"א, רב מרכז י.נ.ר בחג החנוכה אנו משתמשים הכול מיני סמלים המסמנים את החג כמו חנוכייה, סביבון ,סופגנייה, לביבה, שמן או

שאלות ותשובות בהלכה

הלכות אזכרת יום השנה

מאת: הרב נועם מייזליס דיין בבי"ד "דרכי משפט", רב קהילה ובית מדרש בבית-אל, משיב במדורי הלכה שונים ובשו"ת מרכז רבני קהילות, מח"ס "פנימיות החושן". שאלה:

שאלות ותשובות בהלכה

הלכות התרת נדרים

מאת: הרב נועם מייזליס דיין בבי"ד "דרכי משפט", רב קהילה ובית מדרש בבית-אל, משיב במדורי הלכה שונים ובשו"ת מרכז רבני קהילות, מח"ס "פנימיות החושן". שאלה:

אקטואליה בהלכה

ההבדל בין נס חנוכה לנס פורים?

מאת: מאיר שמעון עשור, מנכ"ל מרכז י.נ.ר בנס [1] חנוכה ובנס פורים ישנו צד שווה והוא פרסום הנס שהיה, כל אחד בזמנו. בזמנים אלה, אנו