מאמרים תורניים

מאמרים · פסקי דין · דיונים הלכתיים

המאמר האחרון:

הפסק בין הטבילה לברכה

images

הפסק בין הטבילה לברכה

pillows-820149__480

כיסוי אשתו נדה ע"י שמיכה מחשש הרהור

shabbat image. challah bread, shabbat wine and candles on the table.

חיוב הבעל בהידור מצווה של אשתו

הורדה~2

אישה שפסקה בטהרה וראתה כתמים

dough-943245__480

הפרשת חלה בברכה, בחגיגת בת מצוה

p_NesuinVeishut_294

ברכה בטבילת טהורה שנשאת

organizer-791939__480

ימי המתנה בזוג שפרשו לפני הופעת הווסת

dough-943245__480

הפרשת חלה – טעמי המצווה

cow-505192__480

פרשת פרה שקראו חלקה

shabbat image. challah bread, shabbat wine and candles on the table.

מצוות לחם משנה בפיתות ביס

hand-221631__480

אישה שמצאה לק באחת מציפורניה יום לאחר הטבילה

895724

אופן עמידת האשה בעת ברכת הטבילה