מאמרים תורניים

מאמרים · פסקי דין · דיונים הלכתיים

המאמר האחרון:

בעל שמטפל בילדים ביום הכיפורים האם פטור מן התפילה

shoam_90

בעל שמטפל בילדים ביום הכיפורים האם פטור מן התפילה

manchei_horim

פרשת וילך החינוך בראי הפרשה

shofar

קובץ הכנה לבעל תוקע

tipul_mishpachti

האם מותר להשהות 'גמדי גינה' בבית

עלון

תשובה כהלכה : טעות במוצר מאלי אקספרס.

כנס אלול תשפב 1

כנס בית ההוראה שערי הלכה ומשפט היערכות לקראת הימים הנוראים

shoam_52

זוגיות בראי הפרשה – להכיר בטוב

serur

תשובה כהלכה : הנחה שהשיג שליח

people2-1.jpg

זוגיות בראי הפרשה – לראות את השני כפי שאנו רואים את עצמנו

קו ייעוץ הלכתי משפטי

ביטול סיכום על השכרת דירה

tefila

האם מותר להתפלל בתוך בית הקברות

mezuza

דין שוכר הרוצה לקחת את המזוזות בעזיבתו