מאמרים · פסקי דין · דיונים הלכתיים

המאמר האחרון:

שמיעת ברכות ברמקול או בטלפון

CTA-Tours-1.png

שמיעת ברכות ברמקול או בטלפון

פרשת בהר – שביתת הארץ – עמל התורה – מקור הברכה

lechem_new

מה יברך על מאפה ממולא במיני מתיקה

keshet_color

טיול לאבל תוך שלשים יום מיום הקבורה ובתוך י"ב חדש

green_flower

מנהגי ספירת העומר

mitzraim_new

קיצור הלכות סדר פסח

latet

מתמודדים

shaar_haigulim

שער העיגולים

shake_1

מי הוא הראוי לקבל מעשרות

purim_newone

"קיימו וקבלו היהודים" מתוך אמונה בהשם

tehilim_new

דיני תענית אסתר

purim_new

דין התחפושות בפורים

פסקי הלכה כללי

שמיעת ברכות ברמקול או בטלפון

שאלה קבוצת מטיילים נוסעים באוטובוס והגיע העת לומר תפילת הדרך, האם אחד הנוסעים יכול לומר תפילת הדרך ברמקול ולהוציא את המטיילים ידי חובה? תשובה בגמ'

השקפה ויהדות

מתמודדים

כאשר אנו מתבוננים בתופעה הכאובה המוגדרת כנשירה, הן ממסגרות החינוך והן מהדרך החינוכית אותה התוו ההורים, נראה כי מדובר בתופעה שתמיד היתה קיימת בהיסטוריה היהודית.

אמונה וקבלה

שער העיגולים

דרוש אדם הקדמון הקדמה אחת כוללת מן האין סוף עד זעיר אנפין. להורדת המאמר בקובץ pdf דע כי תחילת הכל קודם הצימצום היה כל המציאות

חגים וראש חודש

"קיימו וקבלו היהודים" מתוך אמונה בהשם

תענית אסתר בשונה משאר התעניות אינה רק זכר לאירוע שהיה בעבר, אלא היא חלק מהותי פעיל גם היום, עצם קיומה של התענית כזיכרון נס הפורים

אקטואליה בהלכה

דין התחפושות בפורים

הנה מנהג התחפושת בפורים אין לו זכר בש"ס או במדרשי חז"ל ולא הזכירוהו גדולי הראשונים אלא הראשון שהזכיר מנהג זה הוא המהר"י מינץ[1] (סימן טו)

אמונה וקבלה

מצוות האמונה בה'

להורדת המאמר בקובץ pdf לחץ כאן משמעות וגדר האמונה בה' משמעות המושג "אמונה" היא התייחסות רגשית חיובית  בעלת עוצמה, מצד האדם המאמין, למציאות נכספת. מציאות