Slider

מוקד סיוע משפטי

כחלק מפעילות "שערי הלכה ומשפט" אנו מפעילים קו לסיוע משפטי אשר נותן מענה וסיוע לנזקקים לכך בעניין בתי הדין רבניים המענה כולל הענקת סיוע משפטי מקצועי ואמין ומענה על כל השאלות שקשורות לבתי הדין הרבניים.

מערך הקליניקות לסיוע משפטי פועל למען צדק משפטי מקצועי ואמין וכל זה ללא עלות וללא התחייבות. הסיוע ניתן ע”י מיטב המומחים, דיינים, טוענים רבניים ועורכי דין מהשורה הראשונה. ומטרתם היא לעזור לזקוקים לכך ובהתנדבות מלאה. מספר הטלפון של הקו לסיוע משפטי: 073.234.5822

הטוענים המשיבים היום
בטל: 073.234.5822

י' סיון ה'תש"פ 02.6.2020
שם הרב התמחות יום בשבוע תחילת מענה סיום מענה אימייל
טו"ר מאיר שמעון עשור
יצוג בבתי דין רבניים
ראשון
09:00
15:00
טו"ר מאיר שמעון עשור
יצוג בבתי דין רבניים
שני
09:00
15:00
טו"ר מאיר שמעון עשור
יצוג בבתי דין רבניים
שלישי
09:00
15:00
טו"ר מאיר שמעון עשור
יצוג בבתי דין רבניים
רביעי
09:00
15:00
טו"ר מאיר שמעון עשור
יצוג בבתי דין רבניים
חמישי
09:00
15:00
טו"ר דוד משה
יצוג בבתי דין רבניים
ראשון
16:00
00:00
טו"ר דוד משה
יצוג בבתי דין רבניים
שני
16:00
00:00
טו"ר דוד משה
יצוג בבתי דין רבניים
שלישי
16:00
00:00
טו"ר דוד משה
יצוג בבתי דין רבניים
רביעי
16:00
00:00
טו"ר דוד משה
יצוג בבתי דין רבניים
חמישי
16:00
00:00
רוויטל דהן טוענת רבנית
יצוג בבתי דין רבניים
ראשון
15:00
16:00
רוויטל דהן טוענת רבנית
יצוג בבתי דין רבניים
שני
15:00
16:00
רוויטל דהן טוענת רבנית
יצוג בבתי דין רבניים
שלישי
15:00
16:00
רוויטל דהן טוענת רבנית
יצוג בבתי דין רבניים
רביעי
15:00
16:00
רוויטל דהן טוענת רבנית
יצוג בבתי דין רבניים
חמישי
15:00
16:00
טו"ר הדר יהודה גבאי
יצוג בבתי דין רבניים
ראשון
09:00
15:00
טו"ר הדר יהודה גבאי
יצוג בבתי דין רבניים
שני
09:00
15:00
טו"ר הדר יהודה גבאי
יצוג בבתי דין רבניים
שלישי
09:00
15:00
טו"ר הדר יהודה גבאי
יצוג בבתי דין רבניים
רביעי
09:00
15:00
טו"ר הדר יהודה גבאי
יצוג בבתי דין רבניים
חמישי
09:00
15:00
טו"ר יוסף נחמני
יצוג בבתי דין רבניים
ראשון
09:00
15:00
טו"ר יוסף נחמני
יצוג בבתי דין רבניים
שני
09:00
15:00
טו"ר יוסף נחמני
יצוג בבתי דין רבניים
שלישי
09:00
15:00
טו"ר יוסף נחמני
יצוג בבתי דין רבניים
רביעי
09:00
15:00
טו"ר יוסף נחמני
יצוג בבתי דין רבניים
חמישי
09:00
15:00

הפניית שאלה למוקד לסיוע משפטי

פניות בשנת 2019
תיקים שנפתחו
תיקים שנסגרו
תיקים שהופנו לגישור

3 דרכים
לפנות
למוקד לסיוע
משפטי

01
דרך המייל
meir@shoam.org.il

02
דרך הטלפון
2873*

03
דרך הטופס
הטפסים המפוזרים באתר