Slider

מוקד סיוע משפטי

כחלק מפעילות "שערי הלכה ומשפט" אנו מפעילים קו לסיוע משפטי אשר נותן מענה וסיוע לנזקקים לכך בעניין בתי הדין רבניים המענה כולל הענקת סיוע משפטי מקצועי ואמין ומענה על כל השאלות שקשורות לבתי הדין הרבניים.

מערך הקליניקות לסיוע משפטי פועל למען צדק משפטי מקצועי ואמין וכל זה ללא עלות וללא התחייבות. הסיוע ניתן ע”י מיטב המומחים, דיינים, טוענים רבניים ועורכי דין מהשורה הראשונה. ומטרתם היא לעזור לזקוקים לכך ובהתנדבות מלאה. מספר הטלפון של הקו לסיוע משפטי: 073.234.5822

הטוענים המשיבים היום בטל: 073.234.5822

כ' טבת ה'תש"פ 17.1.2020

הפניית שאלה למוקד לסיוע משפטי

3 דרכים
לפנות
למוקד לסיוע
משפטי

01
דרך המייל
meir@shoam.org.il

02
דרך הטלפון
2873*

03
דרך הטופס
הטפסים המפוזרים באתר