מכירת חלק ברכוש המשותף

הרב יצחק

פריי

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

 

 

בס”ד

 

שאלה : יוני קנה דירה בקומה אחרונה בבנין משותף. זמן מה אחר שנכנס לדירה החדשה, ניגש אליו אחד השכנים. ואמר לו כי בידו חוזה חתום עם בעל הדירה שמכר את הדירה ליוני. ובחוזה מופיע כי הוא מכר את חלקו בגג המשותף לאותו שכן. כעת השכן מעוניין לבנות על הגג גם על החלק השייך לדירתו של יוני.

האם יוני מחוייב לחוזה או שמא מכיוון שלא ידע אינו מחוייב?

 

תשובה : בנושא זה קיימים שני היבטים מרכזיים.

ההיבט הראשון הוא על פי חוק 55 ב’ לחוק המקרקעין בו נקבע כי לא ניתן לפי חוקי המדינה למכור חלק מהרכוש המשותף של הדירה.

לפי זה, היה מקום לומר כי המכירה בטלה . משום שלא ניתן למכור את הרכוש המשותף.

אלא שעל כך יש לומר כי מבחינה הלכתית גרידא המכירה יכולה לחול . כיוון שהמוכר משעבד את עצמו לכך שהשכן יוכל ליהנות מחלקו. והוא מקנה את זכות השימוש בשטח. הגם שהבעלות הרשמית תישאר שלו.

ההיבט השני הוא לגבי יוני שלא ידע כי השטח המשותף נמכר. ועל כך יש תקנת השוק. שתיקנו לקונה שלא ידע על כך בעת הקניה, כי אינו מחוייב לעמוד בחוזה שעשה מוכר הדירה.

לסיכום: במידה והמוכר היה מודיע זאת ליוני טרם המכירה, היה יוני מחוייב לחוזה בין המוכר לשכן.

אך מכיוון שיוני לא ידע על כך, הוא אינו מחוייב .