שתיית 4 כוסות לרגישים לאלכוהול ולחולי סוכרת

הרב יוסף אנטיזדה
הרב יוסף אנטיזדה
רב ביה"כ "מגן דוד", רמת ישי

הרב יוסף

אנטיזדה

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

בס”ד

שתיית 4 כוסות לרגישים לאלכוהול ולחולי סוכרת

שאלה
מהם האפשרויות העומדות בפני אדם שיש לו רגישות לאלכוהול או לסוכר, ורוצה לצאת ידי חובה בשתיית 4 כוסות בליל הסדר ?

תשובה
התלמוד (נדרים מט,ב) מספר על רבי יהודה בר אלעאי, שהיה חוגר צדעיו מפסח ועד שבועות, משתיית 4 כוסות של ליל הסדר. ומפרש רש”י, שהייתה שתיית היין גורמת לו כאב ראש, מפסח עד שבועות, והיה חוגר צדעי ראשו שלא יכאב.
לומדים אנו מסיפור זה, שצריך אדם להצטער ולדחוק עצמו בשתיית 4 כוסות גם אם אינו אוהב לשתות יין, או ששתייה זו תגרום לו למיחושי הגוף.
וכן פסק מרן המחבר בשו”ע (אורח חיים סימן תע”ב סעיף י) “מי שאינו שותה יין מפני שמזיקו, או שונאו, צריך לדחוק עצמו ולשתות, לקיים מצות ארבע כוסות”.
אך נשאלת השאלה, מה שיעור צער זה? שהרי כל דבר שהוא פיקוח נפש, בוודאי שהוא דוחה מצווה זו. ואפילו ספק פיקוח נפש, ואם כן מה הם הכללים בזה?

הנופל למשכב מחמת שתיית יין
וכתבו הפוסקים, שכל החיוב הוא דווקא שהיין מזיקו, כגון שגורם לו לכאב ראש וכדומה. אך אם גורם לו שיפול למשכב, הרי הוא פטור מ4 כוסות והרי הוא בכלל המצטער הפטור מן המצוות .
אך, ישנם אנשים שמותר להם לשתות מעט, יין אך כמות מרובה מדי עלולה להפיל אותם למשכב.

מי שיכול לשתות מעט יין אך לא הרבה
ועל כן ראיתי לנכון לכתוב את המינימום שבו יוצאים ידי חובה כי לפעמים מעט יין לא יזיקו משא”כ הרבה.
כלל ברזל באנשים שהם חולים, שצריכים להתייעץ עם הרופא שיגיד להם כמה מותר להם לשתות.

בחירת היין לליל הסדר
ראשית כל חשוב לדעת, שיש סוגי יין שונים. ומי שהיין מבלבלו ואחר כך לא יוכל לקיים את מצוות היום של והגדת לבנך שהיא המצווה העיקרית, יכול להשתמש ביין מופחת אלכוהול, ( בטעם של יין ולא טעמים אחרים ) או שיכול אפילו לשתות מיץ ענבים.

ומי שרגיש ליין מתוק, יכול לשתות יין יבש.

כמות היין שיוצאים בה ידי חובה
הכמות שחייבים לשתות לכתחילה – רביעית יין. ובדיעבד, מספיק שישתה רוב רביעית. שזה אומר 45 סמ”ק.
בחירת הכוס הנכונה
צריך לשתות לכתחילה את כל הכוס, או את רובה. ולכן החכם עיניו בראשו, ואיזהו חכם הרואה את הנולד, יקנה מבעוד יום כוסות קטנים המכילים רביעית. ובזה די אם ישתה רוב כוס, דהיינו רוב רביעית. יש היום כוסות שהם 3oz שזה רביעית לדעת הגר”ח נאה ומ”מ גם לדעות המחמירות בשיעור רביעית, אפשר להקל בזה בשעת הדחק .

דילול היין
דבר חשוב נוסף שאפשר לעשות, שאת היין עצמו אפשר לדלל במים. אך צריך להיזהר שלא ידללו יותר מדי, ויחשב למים ויצא שכרו בהפסדו. לכן יש להשתדל לקחת יין שהוא 100% יין, ללא מים. כגון יינות של יקבי כרמל, שנודע ברבים שהם לא מדללים את היינות שלהם במים. וכן יקבים דומים, שידוע שהם לא מדללים. ואז אפשר לערבו במים. אפשר למהול את היין לדעת הספרדים ב49% מים ולדעת האשכנזים אפשר למהול ב83% ובלבד שיהיה טעמו וריחו כשל יין, ודרך בני אדם לשתות יין כזה.
העולה בזה להלכה ולמעשה
אם נצרף את כל מה שלמדנו להלכה ולמעשה: יכול לקחת כוס יין קטנה של רביעית, וימהול בה מים כל אחד לפי מנהגו דהיינו לספרדים 49% ולאשכנזים 83%, ובזה די שישתה 51% מהכוס (45 סמ”ק) ,דהיינו רוב כוס. וכך יעשה בכל הכוסות, ובזה יצא ידי חובת 4 כוסות ונמצא שסך כל היין ששתה במהלך ליל הסדר, לספרדים כ90 סמ”ק ולאשכנזים אף פחות מכך. והשתיה מתפרסת על כל הסדר כולו במשך כמה שעות, בצורה כזו היין לא כ”כ מזיק .

וזאת למודעי התשובה המתבארת כאן, הוא במקרה שאין אפשרות לשתות כרגיל . ובזה צירפתי את הדעות המקילות מכל המחלוקות ( דהיינו באיזה יין יוצאים ידי חובה, האם מיץ ענבים נחשב ליין לעניין ד כוסות, כמה יין צריך לשתות, רביעית או רוב רביעית, האם צריך לשתות את כל הכוס או רוב כוס, מהו שיעור רביעית ), ואין ללמוד מכאן למקרים אחרים כגון מי ששונא יין וכדומה, וכמובן שלכתחילה כל אדם ישתדל להדר כמנהגו וכדעת רבותיו.
בברכה לבריאות שלמה, ופסח כשר ושמח.
הרב יוסף אנטיזדה

מקורות:שולחן ערוך אורח חיים סימן תע”ב ס”י,משנה ברורה סימן תע”ב ס”ק ל”ה, חזון עובדיה על הלכות פסח עמוד קכה. ובמהדורת שנת תשס”ג עמוד יד, ילקוט יוסף קצוש”ע אורח חיים סימן תעב-תפ – דיני הסבה וארבע כוסות, פסקי תשובות סימן תע”ב סעיפים ט-י”ב.