מאמרים · פסקי דין · דיונים הלכתיים

פרשת ראה

פעמים רבות בוויכוחים תיאולוגיים עם אתיאיסטים מועלית שאלת המוסריות של כיבוש ארץ ישראל בתקופת יהושוע וההוראה של התורה האומרת "לא תחייה כל נשמה" בכל הקשור

קרא עוד »

פרשת עקב

בפרשת עקב אנו מוצאים את המילה "עקב" בשני הקשרים הפוכים זה מזה . "והיה עקב תשמעון" (בפרק ז פסוק יב) שהוא הפסוק הראשון בפרשה וההקשר

קרא עוד »

פרשת דברים

בתחילת ספר דברים שוב מספר משה לבני ישראל "וניסע מחורב ונלך את כל המדבר הגדול והנורא ההוא אשר ראיתם דרך הר האמורי כאשר צוה ה'

קרא עוד »