מאמרים · פסקי דין · דיונים הלכתיים

פרשת מסעי

חז"ל למדונו כי העולם נברא בעשרה מאמרות ובשם מ"ב של אנא בכוח .. למעשה בספרים קדמונים כדוגמת הספר ברית מנוחה המיוחס לראשית תקופת הראשונים לרבי

קרא עוד »

פרשת נוח

האם תשובתו של רש"י אשר מצטט את מדרש תנחומה לפיהם לא נחתם דינו של דור המבול אלא על הגזל ועל העריות באמת מתרץ למישהו את

קרא עוד »

דבר תורה לפרשת בראשית

התורה מסתיימת במילה האחרונה "ישראל" ומתחילה עם המילה הראשונה "בראשית". כל מי שמעט מתבונן רואה שהאות האחרונה בה מסיימת התורה היא האות "ל" ואילו האות

קרא עוד »