טבילה בנהר במקום שאין מקוה

הרב יצחק

פריי

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

שאלה: האם מותר לאישה לטבול באגם סמוך והאם מותר לבעל להשגיח על אשתו שטבילתה תהיה כראוי?

תשובה: במידה ויש אפשרות כזו של מקום בו המים כשרים, אין חשש חציצה והמקום צנוע וקיים בידוד מהסביבה, ניתן לטבול.

נשאלתי ע”י זוג אשר גרים במקום נידח בארה”ב  ואין בקירבת מקום מקוה כשר . האם מותר לאישה לטבול באגם סמוך והאם מותר לבעל להשגיח על אשתו שטבילתה תהיה כראוי ?

תשובה: אקדים כי התשובה היא באופן ממוקד למצבכם. בו לא ניתן להגיע למקום כשר בשום פנים ואופן. ואין ללמוד ממנה להיתר למקרים אחרים.

שאלתכם מתחלקת לשניים.

לגבי החלק הראשון, במידה ואגם המים מכיל ארבעים סאה מים שאינם שאובים ועומד בגדרי המקווה, מותר לטבול בו מצד המים הכשרים לטבילה.

אך יש לוודא מספר תנאים: א. שהקרקע לא תהיה בוצית. על מנת שלא תהיה חציצה.

ב. לטבול במקום בו אין חשש סכנה. כיון שבמקום שבו יש חשש סכנה האשה מפחדת ואינה טובלת כראוי.

ג. יש להיזהר לטבול רק במקום צנוע בו אין חשש שיראו את האשה . כיון שבמקום מעין זה האשה יראה וטובלת בחופזה ויש חשש שלא תטבול כראוי.

במידה ויש אפשרות כזו של מקום בו המים כשרים, אין חשש חציצה והמקום צנוע וקיים בידוד מהסביבה, ניתן לטבול.

לגבי החלק השני . מעיקר הדין האשה נאמנת על טבילתה כנאמר “וספר. לה” ואשה שאמרה “טהורה אני” – טהורה.

אלא דמפאת סיבות שונות וירידת הדורות תיקנו שהובילה תהיה בליווי בלנית המפקחת שאין חציצה והטבילה כהלכתה.

ולכן סדר העדיפויות הוא כדלהלן :

  1. טבילה במקום מסודר בפיקוח בלנית.
  2. טבילה במקוה בליווי אשה יהודיה גדולה היודעת את ההלכה.
  3. טבילה בליווי הבעל.

ומומלץ שהבעל יראה את האשה רק אחרי שהיא כבר נכנסה למים וטבלה פעם אחת. ובפעם השניה הוא משגיח ששערה כולה בתוך המים.

וכן על האשה לוודא טרם הטבילה לבדה כי אין חציצה לגופה.

  1. במקרה הצורך (למשל באשה שאינה רואה ) ואין אפשרות שאשה אחרת תבדוק אותה, מותר לבעל לראות את אשתו ממש טרם הטבילה.

בברכה

יצחק פריי

מו”ץ בבית וגן ירושלים.

רב משיב בבית ההוראה שערי הלכה ומשפט ושלמות המשפחה.

לשאלות בהלכה התקשרו לבית ההוראה שערי הלכה ומשפט 2873*