הפלה בשבוע התשיעי – מתי תוכל להטהר?

הרב יצחק

פריי

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

שאלה: אשה שהפילה בשבוע התשיעי להריונה, האם דינה כיולדת ומתי תוכל להיטהר.

תשובה: כאשר אנו דנים על הפלה יש לברר מתי נעשתה ההפלה כי כל עוד ההפלה קרתה טרם ארבעים יום ליצירת העובר, הרי דינה כוסת רגיל. והאשה טמאה טומאת נידה.

וממילא, כל אחת נוהגת כמנהגה וממתינה ארבעה או חמישה או שישה ימים טרם הפסק טהרה , ואחר כך עושה שבעה נקיים. וטובלת. לעומת זאת, הפלה לאחר היום הארבעים מיצירת העובר שהוא זמן ריקום אבריו כמופיע בשולחן ערוך חלק יורה דעה סימן שה סעיף כג , קרויה לידה. וממילא האשה טמאה טומאת לידה. בניגוד לטומאת נידה שהיא מהתורה שבעה ימים ומדרבנן שבעה נקיים לאחר הפסק טהרה, טומאת לידה מהתורה תלוי במין הילוד. מהתורה היולדת זכר טמאה שבעה ימים אף אם לא ראתה במהלכם. ואילו ימי טומאה. ואחר כך שלושים ושלושה יום היא טהורה , אף אם תראה דם. והם ימי טהרה.

ואילו היולדת נקבה טמאה ארבעה עשר יום אף אם לא תראה בהם. והם ימי הטומאה. ואחר כך שישים ושישה יום הרי היא טהורה. והם ימי טהרה. אמנם, אחר שחכמים גזרו שהאישה טמאה בכל ראיית דם אין משמעות לימי טהרה. אך לגבי ימי הטומאה עדיין יש משמעות. והעולה מכך כי אשה אינה יכולה להיטהר לבעלה בתוך שבוע מלידת זכר או בתוך שבועיים ללידת נקבה.

כאשר אנו דנים על הפלה בשבוע התשיעי , לכאורה כבר עברו מעל ארבעים יום מיצירת העובר. אלא שכאן אנו נכנסים לבעיה אחרת , כי מקובל היום לספור את הזמן מהוסת האחרונה טרם ההריון. אך מכיוון שיש עדיין את הזמן עד הפסק טהרה והטבילה. וגם אז לא בהכרח ידוע מתי נקלט ההריון. לפיכך, אם ידוע מתי נקלט ההריון, החישוב יעשה מזמן זה. גם אם לא ידוע בדיוק, אך ידוע שלא יתכן שעברו ארבעים יום, גם אז נדון זאת כוסת ולא כלידה.

הרב מרדכי אליהו בדרכי טהרה פרק יא סעיף יז מציע לחשב את ליל הטבילה כזמן קליטת ההריון מחמת שהעיבור נעשה בדרך כלל בסמוך לטבילה. אלא שאיננו יכולים לדעת אם הקליטה היתה בליל הטבילה או בתוך היומיים הסמוכים לה. וכאשר הספק הוא על יום או יומיים כגון האם מדובר על היום ה38 או ה39 או ה40 לעיבור, לא יועיל חנו אופן חישוב זה. במידה וקיימת אפשרות תיאורטית שעברו ארבעים יום מיצירת העובר , נדון זאת כלידה. אלא שבניגוד ללידה רגילה בה ידוע מין העובר, בהפלה בזמנים אלו טרם ניכר אם הנפל הוא זכר הוא נקיבה. ולכן לחומרה אין האשה יכולה להיטהר בתוך שבועיים. למרות שבכל מקרה באופן מעשי כמעט לא מצוי שהדימום יפסק והאשה תוכל להיטהר בתוך שבועיים . אך תיאורטית, גם אם האשה תוכל לעשות הפסק טהרה ולספור שבעה נקיים בתוך ארבעה עשר יום אלו שלאחר הלידה, עדיין היא תצטרך להמתין ולטבול רק בתום שבועיים אלה. כמופיע בשולחן ערוך חלק יורה דעה סימן קצד סעיף ג.

 

הרב יצחק פריי

מו”ץ בבית וגן

רב בית הכנסת בית יעקב.

חבר בית ההוראה שערי הלכה ומשפט

וחבר בית ההוראה דרכי הרמ’א.

לשאלות בהלכה התקשרו לבית ההוראה שערי הלכה ומשפט 2873*