טבילה בתום ימי אבלות

הרב יצחק

פריי

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

שאלה: האם ניתן לאפשר טבילה לבני משפחה בתום שבעת ימי אבלותם אחרי שובם מבית העלמין. האם ניתן לאשר טבילה זו שאינה טבילת מצוה.

תשובה: כפי שכתב הרב משאש זצ”ל, יש להורות להם להתקלח בביתם.

ראשית דבר, עלינו לברר את ענין המנהג לטבול בתום שבעת ימי האבלות.

בינוני בספרים, והעלתי כי הרה”ג רבי שלום משאש זצ”ל דן בכך בספרו שמש ומגן חלק ד סימן כה בתשובתו לרב הראשי לעפולה הרב שמואל דוד .

בתשובתו דחה הרב משאש מכל וכל את המנהג ואת קיומו בקרב יהודי מרוקו.

הן אמת שעינינו הוראות כי קיים מנהג כזה בקרב מעט מבני מרוקו.

אך עדיין דבריו במקומם עומדים דאין זה מנהג.

ונראה לעניות דעתי לא להתיר טבילה זו מפאת מכשולות מסויימים העלולים לצאת מכך.

למשל, כאשר האשה תטבול ולא תחוש לחציצות , כנהוג בטבילות שאינן מן הדין, ואח”כ עלולים לסמוך על כך בני הזוג להתיר אשה לבעלה. ובפרט שהמנהג נפוץ יותר אצל עמי הארץ.

 

למסקנה: כפי שכתב הרב משאש זצ”ל, יש להורות להם להתקלח בביתם.

לשאלות בהלכה התקשרו לבית ההוראה שערי הלכה ומשפט 2873*