טבילה לגברים במקווה השייך לנשים

הרב יצחק

פריי

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

שאלה: מספר גברים רוצים לקבל על עצמם טבילה במקוה לפני התפילה. דא עקא, במושב אין מקוה גברים. האם מותר לגברים לטבול במקוה הנשים במושב?

תשובה: למסקנה: הגברים המעוניינים לטבול טרם התפילה יכולים לקיים זאת באמצעות תקנת תשעה קבין בביתם.

 

ברוך ה’ שזכינו להתעוררות רוחנית אדירה בעקבות האסון הנורא. אין ספק שזהו הכח האמיתי בעזרתו ננצח במלחמה.

ולעצם הענין, טבילת גברים במקוה נשים כבר נידונה במקורות שונים . והאריך בזה מרן הרב עובדיה יוסף זצ”ל בספרו טהרת הבית בחלק שני עמודים קלה וקלו.

וכן פירסם גילוי דעת כמופיע בספר ימי טוהר (בנספחים).

ועיקרי הדברים הם כי אף שיש חשש מסויים לעיבור באמבטיה. דהיינו , אם ח”ו תצא שכבת זרע לאחד הגברים הטובלים ותיכנס לאחת הנשים הטובלות, יש אפשרות תיאורטית שהיא תהרה מזרע זה. אך אפשרות זו כמעט בלתי מציאותית.

לפיכך , אף שיש שהתירו טבילת גברים במקוה נשים בשעת הדחק. ובלבד שיחליפו את המים. או שלא יטבלו לפני הנשים.

אך מכיוון שנשים הן איסטניסיות ביותר. בוודאי יש נשים שעלולות להימנע מלטבול אם תשמענה שגברים טבלו במקוה.

ומחמת שטבילת אשה היא מהתורה ועונש מי שאינה טובלת ובעלה בכרת. ואילו טבילת הגבר לכל היותר תקנת עזרא. מוטב לבטל טבילת הגברים ולא תיבטל אפילו אשה אחת מטבילה.

למסקנה: הגברים המעוניינים לטבול טרם התפילה יכולים לקיים זאת באמצעות תקנת תשעה קבין בביתם.

קיום תקנה זו הוא באמצעות שפיכה רציפה של כמות של 16 ליטר לפחות (לדעות המחמירות עד 32 ליטר) מכלי אחד עד שלושה כלים ללא הפסק ביניהם. על ראשו וגופו.

ובמידת הצורך ניתן לעמוד תחת הזרם במקלחת כפי שכתב בשו”ת שבט הלוי ח”א סי’ כד.

לשאלות בהלכה התקשרו לבית ההוראה שערי הלכה ומשפט 2873*