קבלת צדקה מאישה

הרב יצחק

פריי

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

שאלה: האם מותר לגבאי בית הכנסת לקחת צדקה מאשה ללא ידיעת בעלה.

לדבריו האשה דתיה ופוקדת את בית הכנסת בקביעות. בעלה פחות דתי ופחות מגיע לבית הכנסת.

האשה מעוניינת לתרום מאות שקלים לבית הכנסת לעילוי נשמת הוריה ולהצלחת המשפחה. אך מכיוון שלא ידוע עם בעלה הסכים לתרומה כזו. כמובן שקיימת בעיה לשאול את האשה על הסכמת בעלה.

האם מותר לקחת את התרומה?

תשובה: הגמרא במסכת בבא קמא דף קיט עמוד א דנה בנושא זה וחילקה בין סכום פעוט שניתן לקבל מהאישה ללא הסכמת בעלה, לבין סכום גדול המצריך את הסכמת הבעל. וכך פסק השולחן ערוך חלק יורה דעה סימן רמח סעיף ד.

אלא שיש להוסיף עוד נקודות לדיון זה.

ראשית, כאשר אי נתינת הצדקה פוגעת במעמד האשה. דהיינו, אשה נכבדה שלא יכולה לתת צדקה, הדבר גורם לה גנאי.

ואכן הבן איש חי בשו”ת רב פעלים חלק אבן העזר חלק ב סימן לב התיר באופן כזה לקחת צדקה מאשה.

כמו כן, אם האשה מעורה בכלכלת הבית וניהול הכספים, כתב ערוך השולחן בסימן רמח סעיף יב, כי מותר לה לתת צדקה כהבנתה. ומן הסתם בעלה אינו מקפיד.

בנוסף, כתב שם ערוך השולחן סברא נוספת כי אם האשה מרוויחה סכום יפה מעבר למזונותיה אין יכול הבעל למנוע ממנה.

ויש עוד טעמים להתיר ואכמ”ל.

והעולה לדינא: אם נראה כי נתינת הצדקה בסכום זה לא תיפגע בהתנהלות הכלכלית של בני הזוג, מותר לקחת את הצדקה.