דיני הרחקות במקום ציבורי

הרב איתיאל כ"ץ
הרב איתיאל כ"ץ
רב, פוסק, מרצה וסופר

הרב איתיאל

כ"ץ

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

שאלה: האם יש היתר להעביר דברים מיד ליד בזמן נידה במקומות ציבוריים משום צניעות?

לפעמים זה לא נעים מול אנשים והם שמים לב להרחקה, האם יש הקלה בנושא? תודה רבה!

תשובה: אין היתר להקל בהלכות אלו מפני אי נעימות וכבוד הבריות.

 

חובת הדין:

חובת שמירת דיני הרחקות בזמן נדה, חלה אף כשנמצאים בפרהסיה בפני רבים (שו”ת אגרות משה, יורה דעה, חלק ב’, סי’ ע”ז).

לפיכך, אין היתר להקל בהלכות אלו מפני אי נעימות וכבוד הבריות.

צניעות וכבוד הדדי:

יחד עם זאת, חובה מלאה על שני בני הזוג לנהוג בצניעות, עדינות ובכבוד שיא יחד עם בן זוגם.

כדי שחלילה מי מבני הזוג לא יגיע לתחושת עלבון וכדו’.

הנחייה מעשית:

כמושכל ראשון, רצוי לנהוג בצניעות ולא להבליט ברבים את מצב הטומאה והטהרה שבני הזוג מצויים בו. אף שבימי קדם בזמן התלמוד נשים נדות היו לובשות בגד מיוחד לימי נדתן.

בימינו, לכתחילה יש להצניע ולא להבליט את מצבם של בני הזוג. להשתדל לעשות זאת בחכמה ובמחשבה תחילה, פעמים נדרשת חשיבה יצירתית להצניע את מצבם האישי.

בני הזוג צריכים להישמר ממגע או מהעברה חפץ מיד ליד במקום ציבורי, אף כאשר אין מנוס והתנהגותם תהיה ניכרת לעין. (במידה ומי מבני הזוג הגיש בטעות לבן או לבת הזוג דבר מה בפני רבים, כיצד עליו לנהוג ראה מה שכתב בספר דרכי טהרה, עמ’ 70).

על פי שורת הדין אין מניעה במידה ומאן דהו יבחין שבני הזוג נוהגים בדיני הרחקה והאשה נמצאת בימי נדה.

ההפך הוא הנכון, אדם משכיל, יראה בכך קידוש השם.

הוא יראה כיצד נוהגים בני הזוג יראי שמים שאינם “מעגלים פינות”, והם נשמעים לצו ההלכתי, והם מצייתים להלכות הרחקות ומיישמים אותם הלכה למעשה.

מצב ימי נדה הינו נורמלי ותקין לחלוטין בשגרת החיים הבריאים, ואדם המקיים את ההלכה היהודית, אינו צריך להרגיש פגם או דופי, ההפך, עליו להרגיש זכות ושליחות, שהוא מקיים את מצוות הא-ל.

 

בברכה

איתיאל כ”ץ

רב משיב בבית ההוראה

לשאלות בהלכה התקשרו לבית ההוראה שערי הלכה ומשפט: 2873*