המקור ההלכתי לעריכת הסכם שלום בית – חובות מול זכויות הלכתיות. מהות-ותוכן.

דוד

עשור מגשר וטוען רבני מוסמך

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

הליך הסכם שלום בית יוכל להיות קצר במיוחד ולא מכביד וארוך בהשוואה להליך טיפולי זוגי. פגישה אחת ובעזרת ה’ תצאו עם הסכם שלום בית מקיף ומקצועי.

במאמר זה נזכיר מדברי חז”ל על מהותו של הסכם שלום בית, ההלכות והכללים המהווים לנו נקודות של אור והכוונה בחיי היום יום.

המקור ההלכתי להתערבות צד שלישי לעריכת הסכם שלום בית

 • בשולחן ערוך אבן העזר סימן פ סעיף טז נפסק: טען הוא [האיש] שאינה עושה [מלאכות], והיא [האישה] אומרת שאינה נמנעת מלעשות, מושיבין אשה ביניהם, או שכנים.
 • הנה נראה מפורש מדברי קודשו של מר”ן רבינו יוסף קארו זיע”א בשולחנו הטהור כי, עבור השכנת שלום בית וחתירה ליישוב הסכסוך ולהסכם שלום בית, פעמים שיש צורך בהתערבות צד שלישי.

הבסיס ההלכתי לתוכנו של הסכם שלום בית מבואר בדברי חז”ל הקדושים: ביחסים שבין בעל ואישה נקבעו החובות והזכיות שחלות באופן אוטומטי כאשר הצדדים נישאים זה לזה, ורשימת זכויות וחובות אלו הובאה להלכה בשולחן ערוך אבן העזר סימן סט סעיפים א – ג, על פי המשנה במסכת כתובת דף מו עמוד ב ובבריתא בדף מז עמוד ב. ונצטט את לשון קודשו של מר”ן רבינו יוסף קארו זיע”א בעל השולחן ערוך ז”ל:

כשנושא אדם אישה מתחייב לה בעשרה דברים, וזכה בה בד’ דברים, אפילו לא נכתבו.

אלו הן העשרה דברים [שהאיש חייב לאישה]:

 1. מזונותיה. [גובה הסכום הינו משתנה בין אדם לאדם לפי רמת עושרו]
 2. כסותה.
 3. עונתה.
 4. עיקר כתובתה.
 5. רפואתה.
 6. לפדותה אם נשבית.
 7. קבורתה.
 8. להיות ניזונת מנכסיו ויושבת בביתו אחר מותו כל זמן אלמנותה.
 9. להיות בנותיו ניזונות אחר מותו עד שיתארסו.
 10. להיות בניה הזכרים ממנו יורשים כתובתה יותר על חלקם בירושה שעם אחיהם.

אלו הם הארבע [דברים שהאישה חייבת לאיש]:

 

 1. מעשה ידיה. [רווחים מעבודה והם כנגד מזונותיה]
 2. ומציאתה.
 3. ופירותיה. [רווחים מכנסים, והם כנגד פדיונה אם נישבית]
 4. וירושתה.

הסכם שלום בית מחיר

יש לציין, שישנם בין בעלי מקצוע גישות שונות ביחס לשכר הטרחה סביב הסכם שלום בית: ישנם בעלי מקצוע שעובדים מתוך תחושת שליחות ורצון להשכין שלום בית, ומוכנים להפחית במחיר כדי לזכות לעשות שלום בית. וישנם שמאותה סיבה מבקשים שכר טרחה גבוה, כדי שיוכלו לעשות שלום בית ביישוב הדעת ולהשקיע יותר. הצד השווה שיכולים הם לקבוע את גובה שכר הטרחה, בהתאם למורכבות הנושא.

במשרדנו שכר הטרחה עבור פגישה ראשונית לעריכת הסכם שלום בית, נע בין 450 ₪ ל 750 ₪ תלוי בכמות השעות שיידרשו בפועל לקיום פגישה זו.

הסכם שלום בית הלכה למעשה

להרחבה נוספת בכל הנוגע להסכם שלום בית, והליכי הסכם שלום בית, ניתן לעיין עוד באתר שלי במאמר” “הסכם שלום בית” כמו כן ניתן לפנות לדוד עשור טוען רבני ומגשר מוסמך לשיחת ייעוץ ראשונית ללא עלות 052-719-6716 ובעזרת ה’ בפגישה אחת תצאו עם הסכם שלום בית מקיף ומקצועי.

חובת התייעצות עם טוען רבני מומחה

לתשומת ליבכם, מאמרים אלו אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי, אינם מהווים חוות דעת משפטית, ואין אחריות למסתמך עליהם. בהחלט יתכן שעובדות ו/או הלכות שונות ישנו את האמור בהם. בנסיבות כל מקרה ספציפי חובה להתייעץ עם טוען רבני מומחה טרם נקיטת כל צעד בעל משמעות משפטית. כמו כן המחבר אינו לוקח על עצמו לעדכן מי מהמאמרים המופיעים ויש לבדוק כל עניין לנסיבותיו במועד הרלוונטי.

לשאלות בהסכמי שלום בית חייגו לשערי הלכה ומשפט: 2873*