האם מותר לבעלה להסתכל על המסך בשעת בדיקת פנים הרחם

הרב נתן זידמן
הרב נתן זידמן
רב בית החולים איתנים לבריאות הנפש מו"ץ בבית ההוראה יד רמ"ה

הרב נתן

זידמן

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

שאלה: אשה שצריכה לעבור בדיקת היסטרוסקופיה או כל בדיקה אחרת שמטרתה בדיקת הרחם הפנימית, השאלה האם מותר לבעלה להסתכל על המסך בשעת הבדיקה, בשעה שהיא נידה?

נדגיש כי השאלה היא רק על מקרה שרואים את פנים הרחם ולא שום דבר מגוף האשה בצד החיצוני

תשובה: מותר לבעל להסתכל על צילום הרחם הפנימי של אשתו גם כשהיא נידה, אבל בתנאי שהוא סבור שזה לא יביא להרהורים אסורים.

כמו כן בתחילת הצילום, בשעה שהרופא מכניס את המצלמה לגוף האשה, צריך להיזהר כי לפעמיים רואים את גוף האשה החיצוני, ורק בשעה שכבר המצלמה בתוך גוף האשה מותר להסתכל, ובתנאי שהוא מכיר בעצמו שזה לא יביא אותו להרהורים אסורים.

מקורות:

בגמרא נדרים דף כ. כתוב ‘כל המסתכל בעקבה של אשה, הווין לו בנים שאינם מהוגנים’, בתרגום חופשי כל מי שמסתכל בעקב של אשה יהיה לו בנים לא ישרים, והוסיף רבי יוסף והסביר שהכוונה באשתו נידה, וריש לקיש הוסיף הסבר, שהכוונה של העקב זה לא הרגל, אלא בית הערוה.

כתב הבית יוסף, שאפילו שריש לקיש הסביר שמותר להסתכל על עקבה של אשתו נידה, והגמרא אסרה להסתכל רק על בית הערוה, בכל זאת פוסקים שאסור להסתכל על כל המקומות המכוסים של אשתו נידה, וכן פסקו רוב הראשונים. יש מן הראשונים שסברו שהאיסור הוא רק על בית הערוה.

השולחן ערוך בסימן קצה סעיף ז כתב ‘לא יסתכל אפי’ בעקבה של אשתו נידה ולא במקומות המכוסים שבה.

וצריך להוסיף שחוץ מהאיסור של ראיית אשתו נידה יש גם בעיה של ‘ולא תתורו’ וכן ‘ונשמרת מכל דבר רע’ שהכוונה שיש איסור לאדם לגרות את עצמו, וחס וחלילה לבוא לידי איסור.

וזה הכל המסתכל ממש בגוף האשה החיצוני אבל להסתכל בצילום של הרחם הפנימי, אין איסור מחמת נידה, אלא רק אם יבוא לידי הרהורים רעים.

לשאלות בהלכה התקשרו לבית ההוראה שערי הלכה ומשפט: 2873*