פורום עמוד ראשי
שאלה: אי עניית אמן
ה׳ באייר ה׳תש״פ (29/04/2020)
08:24
מהם 3 המקומות בהן יש רצף ברכות שלא עונים לאחריהן אמן? אני יודע על ברכות השחר. מה השניים הנוספות?
דוד דאמרי
לשאלה זו ענו 1 מומחים
הרב מנחם לוי שליט"א
29/04/2020
13:01
דעת השוע רטו שכל רצף של 2 ברכות אומר אומן אחרי עצמו, כגון סוף ברכות של ההפטרה, או אחרי ברכות קריאת שמע של ערבית שומר את עמו ישראל לעד אמן, או בסוף תפילת שמונה עשרה המברך את עמו ישראל בשלום אמן. אך הרמ"א חולק וסובר שרק בברכת המזון אחרי בונה ירושלים עונה אמן, אך עונה בלחש.