פורום עמוד ראשי
שאלה: בישול בשבת
כ״ט בשבט ה׳תש״פ (24/02/2020)
19:37
האם מותר לחמם עוגת סופלה בשבת
מרדכי
לשאלה זו ענו 3 מומחים
עוגת סופלה
הרב מנחם לוי שליט"א
24/02/2020
23:09
כן. מותר. רובו יבש כדאיתא בבית יוסף רנג. ועוד שהשוקולד בפני מוצק. וכל זאת בתנאי שכבר בושל פעם. וכך על פי רוב , השוקלד מבושל, שאם לא כן כיצד היתהווה
הרב שלמה בארי שליט"א
25/02/2020
00:25
נראה שיהיה מותר להניח סופלה על פלטה בשבת בעיקר לדעת מרן הגר"ע יוסף זיע"א. ובזה יש שלושה נקודות היה מקום להחמיר בזה כמצד העוגה שממשיכה להיאפות - אלא שנראה שאין חשש, מפני שגם בלי האפיה הזו הרי היא נאכלת לכל העולם, ונחשב שהגיעה כבר לגמר אפייתה ובישולה, ואין בישול אחר בישול בדבר יבש. כמבואר בשו"ע שיח סעיף ד. ב. השוקולד דבר שנהפך לנוזל ואף שהתבשל כבר אבל לדעת מרן השו"ע שם יש בזה איסור דאוריתיא וע"ז צ"ל שהוי מיעוטו רוטב שלדעת מרן הגר"ע יוסף ביבי"א (ח" זסימן מ"ב) הולכים אחר רוב התבשיל שהוא יבש. אך יש גדולים מבני ספרד שמחמירים בזה כמו הגאון רבי משה לוי זצ"ל והרב מזוז שליט"א ג. ענין מחזי כמבשל שמניח על הפלטה בשבת - שזה לדעת מרן הגר"ע יוסף איןי בעיה ולחולקים יש בעיה ולכן היה מקום למי שרוצה להחמיר יהפוך כלי ויניח עליו את סופלה. להלכה ולמעשה ניתן לנוהגים כדעת מרן הג"ע יוסף להניח את הסופלה על פלטה בשבת.
סופלה
הרב גבריאל דהן שליט"א
25/02/2020
17:29
לדעת הרב אופיר מלכה אפשר לכתחילה לחמם סופלה היות שזה כבר מבושל ואפוי