פורום שאלות הלכתיות כלליות - גידים לסת"ם מצריך שזירה או לא?
פורום עמוד ראשי
שאלה: גידים לסת"ם מצריך שזירה או לא?
ג׳ במרחשון ה׳תשפ״א (21/10/2020)
04:01
בס"ד לכבוד הרבנים שליט"ה של בית הוראה ארצי מכון הלכה ומשפט בענין הבילבול בנושא גידים אם צריך שזירה או לא? כדי להסביר את הבילבול, אביא קודם כל את המקורות כדי להסביר מאין  הבילבול מגיע.    הרמב"ם בהלכות תפילין מביא:"ואם הם קשים מרככים אותם וטווים ושוזרים אותם". כך מעתיק המגן אברהם,והשולחן ערוך הרב. ומשום מה המחבר לא מביא את הרמב"ם הנ"ל. מעבר לזה ישנו הלכה בשולחן ערוך הרב ל'ב סעיף ע'ח שאם הגידים נקרעים במהלך התפירה יש להחליף את הגידים שמובא גם בעוד הרבה מקומות  קודמים  .הביא פה שלושה ענינים שגורמים לבלבול וחוסר הבהירות עם צריך וחשוב שזירה או לא?   1-  כי המחבר לא כתב שצריך טוויה ושזירה. 2- כי הלשון ברמב"ם ,במגן אברהם ובשולחן ערוך הרב שאם הם קשים מרככים אותם באבנים, וטווים ושוזרים. אז הרבה רוצים להגיד שלא עושים שזירה כי הם "רכים" ולכן לכאורה לא צריכים שזירה.  3- סבורים שהשזירה רק בדרך המלצה ושאם מסתדרים בלעדיו אז משתמשים בלי שזירה. ועכשיו ברצוני להוסיף כמה נקודות מהזוית שלי כאיש מקצוע, ניסתי רבות לחקור מה הכונה גידים רכים -היינו לא קשים שפוטר מלעשות שזירה.  בכלל רציתי לפרש שהלשון "ואם הם קשים" הולך רק אם מרככים או לא, ואינו קשור לטוויה ושזירה.  כי  בתור איש מקצוע,אני לא רואה קשר בין גידים רכים לחוסר צורך בטוויה שזירה.  אלה אם כן ,וזה לא מצוי כלל בזמנינו, שמנתחים גיד רך/דק וארוך מספיק  מהבהמה כדי שיכלו לתפור.  ואז יהיה לו את החוזק ואת האורך הטבעי שלא יצטרכו טוויה ושזירה.    ( ובאמת חשוב לדעת  למען הסר בילבול מה היא ההגדרה של גידים רכין שלא מצריכים שזירה) כי כמו שאי אפשר  לקחת פרח כותנה ולתפור איתו בגד (צריך תהליך כדי לייצר חוט) כך אנחנו לא יכולים לתפור מהגידים שאורכם 30 ס"מ שהמנקרים מוכרים לנו כהיום,  טכנית כדי שיוכלו לתפור איתם חיבים תהליך של ניפוץ טוויה ושזירה.   ברצוני להוסיף שהשוק מוצף בגידים שלא עברו תהליך שזירה, וכיוון שכך הם יותר חלשים שנקרעים במהלך התפירה שאז גם יש בעיה אם מה שכתוב בשולחן ערוך הרב  בסימן ל"ב סעיף ע"ח ובעצם בכל הפוסקים שאם הגיד נקרע הוא בעיתי . ובנוסף לכך קיים כהיום בשוק במיוחד בגידים ללא שזירה, ציפוי של דבק שאז נכנסים לשאלה של "דבק הווי חיבור או לא הווי חיבור"  ורוצה להוסיף עוד נקודה שהעבר היו בעיקר משתמשים בתיפלין דקות משא"כ משתמשים בתפילין גסות שיש צורך בגיד חזק יותר שכן המעברתא כל הזמן בתפילין גסות רוצה לברוח מפתח הבית אשר על כן, ולאור כל הנ"ל . כדי להוריד את הבלבול הקים אצל אנשי יראי ה' שמקפידים על תפילין ללא פיקפוק.  האם ראוי שיהודי ירא שמים מהדר במצוות יתפור את התפילין שלו אם גידים ללא שזירה? (אודה לרבנים אם יהיה אפשר לקבל תשובה גם בקובץ אם בלאנק רשמי כדי שאני יוכל לפרסם כדי לזכות את הרבים בקרב אלה שיש להם חוסר בהירות בנושא)         קרית יערים טלז סטון מנשה הלוי שטרנפלד☎️0533109770      רח' בלוך 62/4 מיקוד:9083800
מנשה הלוי שטרנפלד
לשאלה זו ענו 1 מומחים
הרב מנחם לוי שליט"א
22/10/2020
09:41
ראשית טוויה לשמה חייבת מעיקר הדין לשמה. ונחלקו פוסקי דורנו אם בעינן דווקא טווית גברא כידוע. שזירה- מפורש בהגהות רבנו מנו על הרמב"ם שם שהוי מצווה מן המובחר.