פורום עמוד ראשי
שאלה: הזמנת לחבר
כ״ד באלול ה׳תש״פ (13/09/2020)
22:33
אם אני מזנין לחבר דבר שאסור להישתמש בו מוקצה בשבת .ואני לא יודע אם הוא ישתמש בו בשבת או לא האם מותר לי להזמין לו או שאסור . תודה .
שמעון עובדיה
לשאלה זו ענו 4 מומחים
מכירת דבר לחילוני
הרב שלמה בארי שליט"א
14/09/2020
00:46
מותר!
מותר להזמין
הרב יהודה דבוש שליט"א
14/09/2020
17:46
כל דבר שאין הכרח שיעשה בשבת ולא מיעד דווקא לכך, אני לא תולה לחשוש אולי יעשה בזה איסור, אלא אנו תולים הפוך שאפשר שלא יעשה שום איסור, ומצאנו כעין זה בשביעית שמותר להשאיל כלים בשנת שמיטה באופן שיש אפשרות שעושה בהם רק שימוש התר.
מותר להזמין
הרב יהודה דבוש שליט"א
14/09/2020
17:47
כל דבר שאין הכרח שיעשה בשבת ולא מיעד דווקא לכך, אני לא תולה לחשוש אולי יעשה בזה איסור, אלא אנו תולים הפוך שאפשר שלא יעשה שום איסור, ומצאנו כעין זה בשביעית שמותר להשאיל כלים בשנת שמיטה באופן שיש אפשרות שעושה בהם רק שימוש התר.
מותר להזמין
הרב יהודה דבוש שליט"א
14/09/2020
17:47
כל דבר שאין הכרח שיעשה בשבת ולא מיעד דווקא לכך, אני לא תולה לחשוש אולי יעשה בזה איסור, אלא אנו תולים הפוך שאפשר שלא יעשה שום איסור, ומצאנו כעין זה בשביעית שמותר להשאיל כלים בשנת שמיטה באופן שיש אפשרות שעושה בהם רק שימוש התר.