פורום שאלות הלכתיות כלליות - היתר לשמיעת מוזיקה עקב המצב
פורום עמוד ראשי
שאלה: היתר לשמיעת מוזיקה עקב המצב
כ״ב בניסן ה׳תש״פ (16/04/2020)
15:04
האם יש היתר לשמיעת מוזיקה בספירת העומר עקב המצב?
שלום
לשאלה זו ענו 3 מומחים
מוזיקה בספירת העומר
הרב מנחם לוי שליט"א
16/04/2020
19:28
פסק מרן הראשון לציון שליט"א. שמי שמיסתדר בלי מוזיקה, יסתפק מקסימום בוורקאלי. אך מי שבעקבות מצב הקורונה מרגיש צורך גדול ישתדל לשמוע שירים שלא מביאים לריקוד , דהיינו שירים יותר רגועים. אך אם גם זה אינו מספיק אפשר להקל בשירים רגילים.
שמיעת מוזיקה
הרב עוזיאל דיעי שליט"א
16/04/2020
19:38
ניתן לשמוע מוזיקה לאנשים שעכב המצב נמצאים בדכאון או במצב רוח ירוד
שמיעת מוזיקה בזמן העומר בצל הקרונה
הרב שלמה בארי שליט"א
17/04/2020
00:25
אין היתר לשמוע כלל מוזיקה בימי הספירה, אלא א"כ הוא "חולה" ומוכח שהמוזיקה מרגיעה ומרפא את נפשו. או אדם שהוא במרה שחורה ל"ע וכיוצ"ב, יש מקום להתיר לו לשמוע שירים הואיל ואין זה שמיעה למטרת שמחה אלא למטרת רפואה. כך דעת הגרש"ז אויערבאך (הליכות שלמה פסח פי"א הערה 54) והגר"נ קרליץ (יד בספירת העומר פל"ג סי"ח) שמותר. וכן דעת הגר"ח קנייבסקי (הלכות חג בחג ספירת העומר פ"ז הע' 39) שמי שיש לו מרה שחורה וכדו', ומחמת זה עלול לעבור איסורים החמורים יותר משמיעת כלי זמר אפשר להתיר לו לנגן בכל זמר בצינעא, ע"ש. וע"ע בקונטרס וספרתם לכם (עמ' ח). וגם בזה עדיף להמליץ לו על שמיעת שירים שקטים.. (עי' בקונטרס וספרתם לכם שם). וכן פסק מרן הרשל"צ בספרו הבהיר ילקוט יוסף סי' תצג הלכה יג. ו.