פורום עמוד ראשי
שאלה: הכשרה לפסח
ז׳ בניסן ה׳תש״פ (01/04/2020)
23:25
שלום, איך אפשר להכשיר במציאות עכשווית כלים הצריכים הגעלה או ליבון? תודה רבה
עמית
לשאלה זו ענו 3 מומחים
נא התקשרו
הרב אליהו בן סימון שליט"א
01/04/2020
22:51
ישנם כמה וכמה פרטים שקשה להעלות כולם על הכתב. נא התקשרו לבית ההוראה שערי הלכה ומשפט או בפרטי 0548445421.
טו"ר דוד עשור 052-7196716
02/04/2020
00:12
בס"ד רבנים הראשים לישראל בהנחיות הלכתיות מפורטות לקראת חג הפסח בצל הקורונה. (31.03.2020) הנחיות הרבנים הראשים ניתנו לאחר התייעצות הדדית עם כלל הגורמים המקצועיים במשרד הבריאות ובמועצה לביטחון לאומי בטרם כתיבתם ומתייחסות למגוון נושאים ובין היתר לתפילות, מכירת חמץ טבילת והגעלת כלים ועוד. להנחיות המלאות באתר הרבנות הראשית לחץ כאן: https://www.gov.il/he/departments/news/hanchayot-harabanim-erev-pesach להקלה על המעיין העתקנו את ההנחיות ההלכתיות במלואן בתחתית התשובה. בפרק ו' להנחיות הרבנות הראשית, נגעו הרבניים הרשאים בנושא הגעלת כלים להלן ההלכה העכשוויות. ו. הגעלת כלים: יש להגעיל את הכלים הדרושים הכשרה בבית. אפשר להכשיר כלים גם בתנור אפיה ביתי. מדובר אך ורק בכלים שאין בהם חלקים של עץ, פלסטיק או גומי. יש להניחם נקיים לגמרי בתנור נקי (לא צריך כשר לפסח) ולהפעיל את התנור על חום מקסימלי למשך 20 דקות. (אפשרות זו היא רק לשנה זו) מומלץ לרכוש תבניות חד פעמיות לתנור. הערת העורך: בל נשכח שקיים היום שירות משלוחים זמין, וניתן להגעיל או ללבן כל כלי ופעולתו הנדרשת, ולשמור על הוראת משרד הבריאות במלואן. אך צריך לכך הערכות מוקדמת הן בכדי להפסיק את השימוש בכלי מעת לעת 24 שעות, והן בכדי להספיק לבצע את גוף הפעולה הנדרשת בכדי להכשיר כל כלי וכלי לפי הכשרו, וכפי המפורט בהמשך. בצלחה ולימוד פורה. בעניין הליבון ניתן לראות בארוכה כל כלי וסדר הכשרו, במאמרו המקיף של הרב ירון אשכנזי שהועתק לאתר הידברות. להלן הקישור: https://www.hidabroot.org/article/219096 בכדי להקל על המעיין העתקנו את גוף המאמר בתחתית תשובה זו, תחת ההנחיות של הרבנות הראשית. וזאת למען ירוץ בו הלומד היקר. להלן הנחיות הרבנות הראשית במלואן: בימים אלו עולות על שולחננו שאלות רבות שנוגעות לקיום חיי הדת בתקופה קשה זו. לאחר שדנו בנושאים, באנו להורות כיצד יש לנהוג כדלהלן: א. תפילה בציבור: על פי הנחיות משרד הבריאות אין להתפלל במניין. כל אחד יתפלל בביתו ביחידות. ציבור המתפללים יקבע זמן תפילה אחיד לכולם למרות שמתפללים ביחידות. ב. מקוואות: מקוואות הטהרה לנשים עומדות תחת פיקוח מתמיר בכל מה שקשור לחיטוי וניקיון ועל כן אין כל חשש מטבילה בהן. על נשות ישראל לידע שעל פי ההלכה הטבילה היא אך ורק במקווה טהרה, ומי שרוחצת בבריכת שחיה או ג'קוזי אינה נטהרת מנידתה. נכון להיום יש לסגור את מקוואות הטהרה לגברים. ג. אבלות: גם באבלות יש לשמור על ההנחיות. בעת הזאת ניתן לקיים ניחום אבלים דרך אמצעי תקשורת, טלפון או דואר אלקטרוני. ד. מכירת חמץ: ניתן למכור חמץ גם דרך אתר הרבנות הראשית לישראל. השנה אפשר למכור חמץ בעין גם למי שהקפיד שלא לעשות כן בשנים אחרות. מקומות שלא ניתן לבדוק בהם את החמץ כיוון שאי אפשר להגיע אליהם בימים אלו בגלל הוראות הרשויות כגון: בתי ספר, משרדים וכו' יש למכור מכירה מוקדמת עד יום שלישי י"ג בניסן. ה. טבילת כלים: אם אי אפשר לטבול כלים במקוואות הכלים על פי ההנחיות, על מנת לא להתחייב בטבילת כלים חדשים אפשר ליתנם במתנה לאינו יהודי ולהשאילם ממנו לאחר מכן, רק אם אין אפשרות להקנות ישירות לאינו יהודי ניתן לבצע זאת (בשנה זו בלבד) באמצעות טופס מכירת חמץ בקישור הזה. יש לזכור בעתיד, כשהדבר יהיה אפשרי, לטבול את הכלים ללא ברכה. ו. הגעלת כלים: יש להגעיל את הכלים הדרושים הכשרה בבית. אפשר להכשיר כלים גם בתנור אפיה ביתי. מדובר אך ורק בכלים שאין בהם חלקים של עץ, פלסטיק או גומי. יש להניחם נקיים לגמרי בתנור נקי (לא צריך כשר לפסח) ולהפעיל את התנור על חום מקסימלי למשך 20 דקות. (אפשרות זו היא רק לשנה זו) מומלץ לרכוש תבניות חד פעמיות לתנור. ז. תענית בכורות: כל מי שהוא בכור או יש לו בן בכור מתענה בערב פסח. השנה ראוי ונכון שעד ערב פסח ישתדל לסיים לפחות מסכת משניות, ואם קשה לו הדבר, יכול בשעת הדחק להשתתף בסיום מסכת גם אם שומעים דרך טלפון או אמצעי תקשורת אחר, וזאת למרות שלא נמצאים בפועל במעמד הסיום ולא בסעודת המצוה. ח. שריפת חמץ: אין להתרחק מהבית לצורך שריפת חמץ. החכם עיניו בראשו לא יותיר הרבה חמץ. השנה יבער את החמץ ע"י השלכה לאשפה וישפוך על זה אקונומיקה כדי לבטלו מאכילת כלב או אם נשאר לו מעט יכלה את החמץ דרך האסלה. ט. ברכות הנהנין: חולה קורונה הגם שאינו מרגיש טעם בפה יברך על האכילה והשתיה. י. שימוש באמצעים אלקטרונים לשיחות ועידה בליל הסדר: בזמן האחרון הועלתה אפשרות של שימוש במחשב ביום טוב גם במקום שאין חשש סכנה או צורך בריאותי או פיקוח נפש, ודרכו להתחבר עם תכנה שתאפשר ראיה משותפת של משפחות במקומות שונים. האיסור של שימוש בחשמל קיים גם ביום טוב. גם אם הדבר יעשה באמצעות שעון שבת אין היתר, והקולות שנשמעו בנושא אינם מוסמכים. הבדידות כואבת, ויש למצוא עבורה מענה, אולי גם בשיחה דרך המחשב ערב החג טרם כניסתו אולם לא ע"י חילול חג ומועד ובאופן שהתירו רק במקרים של פיקוח נפש כאמור. מאמר מקיף בנושא סדר הכשרת הכלים לפסח, מאת הרב ירון אשכנזי. ההלכות שיוצגו להלן נערכו ע"י הרב ירון אשכנזי, מפקח רוחני בקו ההלכה. והועתקו מתוך אתר הידברות בכדי להקל על המעיין. כל כלי שרגילים להשתמש בו במשך השנה, יש חשש שהכלי בלע טעם של חמץ, ומי שמעוניין להשתמש בו בפסח עליו להכשירו כדת וכדין. אלא שדרך ההכשרה של כל כלי היא כפי רוב תשמישו, ולכן כוסות שמשתמשים בהן בצונן בלבד, מותר להשתמש בהן בפסח ומספיקה להם שטיפה במים צוננים להכשירם לפסח, מה שאין כן בכלים שמשתמשים בהם ברותח, שיש להכשירם בהגעלה. עניין מעשה ההגעלה נזכר בתורה (במדבר ל"א כ"ג) בפרשת כלי מדיין: "כָּל דָּבָר אֲשֶׁר יָבֹא בָאֵשׁ תַּעֲבִירוּ בָאֵשׁ וְטָהֵר... וְכֹל אֲשֶׁר לֹא יָבֹא בָּאֵשׁ תַּעֲבִירוּ בַמָּיִם". ובגמרא (פסחים ע"ד) נאמר הכלל להכשרת כלים: "כבולעו כך פולטו". לכן כאשר אנו מכשירים את המטבח, אנו מסתכלים על דרך השימוש באותו הדבר שאנו מעוניינים להכשירו, וכפי תשמישו – כך הכשרו. נפרט את סוגי הכלים והכשרם: תנור מכיוון שבדרך כלל התנור לא בולע ישירות מהחמץ, אלא רק מהאדים היוצאים מן המאכל, אף שפעמים נופלים פירורי חמץ על התנור עצמו בשעת האפייה, בכל אופן ניתן להכשירו לפסח באופן הזה: להמתין 24 שעות אחר האפייה האחרונה, ולאחר מכן לנקות היטב מבפנים בכל דפנות התנור, ולהסיקו היטב שעה או יותר. אמנם לתבניות אין הכשר, משום שהתבניות בלעו ישירות מהחמץ, וצריכות ליבון חמור. מכיוון שלא ניתן לעשות להם ליבון חמור, לכן צריך להחליפם בתבניות אחרות. לגבי תנור פירוליטי (ניקוי עצמי על ידי חום רב, מעל 500 מעלות), ניתן להפעיל את התנור עם התבניות על התוכנה הזו, ולאחר מכן לנגב את התנור והתבניות, והכל כשר לפסח. כיריים את המשטח התחתון יש לנקות היטב ולצפות בנייר כסף, ואין צריך לערות עליהם מים רותחים כלל, אלא רק לצפות בנייר כסף עבה. כמו כן אין צורך לפתוח את המכסה כדי להגיע למקום התחתון של המבערים עם החוטים וכו', משום שאין יד אדם מגיעה לשם, לכן מועיל לזה הביטול של בדיקת חמץ וערב פסח. את החרצובות יש להגעיל בהגעלת כלים כדין. ואם הגעילו – אין צריך לצפות בנייר כסף. לחילופין, ניתן לערות עליהם מים רותחים, ולצפות בנייר כסף (במקרה זה עדיף לצפות בנייר כסף דק שיכול להיצמד על גבי החצובות) ויש לעשות שכבה טובה של נייר כסף, כדי שלא יקרע במשך ימי הפסח. ואם נקרע באמצע הפסח – יש להחליף את הציפוי. את המבערים אין צורך להגעיל, ומספיקה להם שטיפה בלבד, מכיוון שהם כנגד האש כל הזמן ואין להם בליעה כלל, לכן אינם צריכים הכשר. כיריים קרמיות - הלוגן כיריים קרמיות נחשבות ככלי זכוכית, שמועילה להם שטיפה בלבד. והמחמיר להפעילם על ריק, תבוא עליו הברכה. (שו"ת מעשה חושב חלק ו' סימן י'). הגעלת כלים – כללים לפני שנכנסים לדרך שבה ניתן להכשיר כל כלי, צריכים אנו לתת כמה כללים הכרחיים הנצרכים בהגעלה: יש לנקות את הכלי היטב, שהכלי יהיה נקי ושלא יהיו דבוקים עליו שיריים כלל. פעמים שישנם כלים שמרוב שימוש נדבקים בהם שיריים שאינם ניתנים להסרה (כל מיני נקודות שחורות או חומות). במקרה זה, אין אפשרות להכשיר את הכלי, לכן יש להקפיד בזה שהכלי יהיה נקי לחלוטין. כל הדברים המחוברים לכלי, כגון ידיות הכלי, ידית המכסה וכדומה – אין צריך להסירם, משום שהכל נחשב לכלי אחד. ומכל מקום, יש לנקות היטב את מקום הברגים ולבדוק שאין שם שיירי חמץ או חלודה. כאשר מגעילים כלים חלביים ובשריים יחד, יש להקפיד, לפני שמטבילים אותם במים החמים, לשים במים חומר הפוגם, כגון סבון כלים וכדומה. סדר ההגעלה: להמתין עד שהמים יבעבעו, ואז להכניס את הסיר ולהמתין כמה שניות עד שהמים חוזרים לבעבע. להוציא את הסיר, ולשטוף במים קרים. כללים אלו ניתנים למי שלא מצא מקום שבו יכול לעשות הגעלה כדין וצריך להגעיל בביתו. אמנם, מכיוון שיש פרטים רבים בהגעלת כלים, לכן לכתחילה יש להקפיד ללכת למקום שבו מגעילים כלים על פי ההלכה, ולא לעשות לבד בבית. סירים ומחבתות מכיוון שבולעים בטיגון או בישול, התשמיש שלהם הוא בלח, לכן ניתן להגעילם במים רותחים. לכתחילה אין לסמוך על הכשרת הכלים בהגעלה ביתית, משום שישנם פרטים רבים שצריך לשים לב אליהם בשעת ההגעלה. מכל מקום, אם אין הגעלת כלים באזור מגוריך – ניתן להתייעץ במענה ההלכתי החדש של "הידברות" בשיתוף ארגון "קו ההלכה", כיצד לעשות זאת בבית. סיר ותבנית מזכוכית כל כלי הזכוכית הכשרם בשטיפה, אפי' אם השתמשו איתם בכלי ראשון על האש, משום שזכוכית אינה בולעת. לכן את כל כלי הזכוכית ניתן להכשיר על ידי שטיפה בלבד, אף בכלי זכוכית שמשתמשים בהם לבישול ואפיה, ואינם צריכים הגעלה כלל, והם כשרים לפסח. כל זאת בתנאי שהכלי נקי לחלוטין ואין שיריים שנדבקו. אבל אם יש בכלי נקודות שחורות או חומות של שיריים שנמצאות על גבי הכלי ואינן יורדות – אין אפשרות להשתמש בכלי בפסח כלל. ויוצאי ארצות אשכנז מחמירים בכלי זכוכית שאין להם הכשר כלל, ולשיטתם יש לקנות כלים חדשים לפסח. מחבת טפלון מחבת טפלון – ניתן להכשירה בהגעלה, משום שציפוי הטפלון נחשב לפלסטיק, וכידוע שדעת מרן הרב עובדיה היתה שניתן להכשיר פלסטיק בהגעלה. וכן כל השנה, כשרוצה להכשיר מחבת של בשר להופכה למחבת של גבינה, או להיפך, מכשירה ע"י הגעלה. אולם מחבת הבלועה משאר איסורים צריכה ליבון, עד שיהיו ניצוצות ניתזין ממנה. מחבת לצליה - פלנצ'ה, מנגל, רשת לכבד וכדומה כל דבר שעשוי לצליה ואין בו רוטב כלל, יש להכשירו בליבון על ידי ברנר, עד שהכלי מאדים וניצוצות ניתזין ממנו. אמנם כיום הכלים עדינים מאד, ויש חשש שהאדם לא יכשיר את הכלי כראוי, ולכן כלים אלו יש להחליפם בחדשים לקראת הפסח. ולכן מחבת לצליה (פלנצ'ה) אין לה הכשר לפסח, וצריך לקנות מחבת חדשה לשימוש בפסח. אמנם מנגל שפועל על גז, ויש אפשרות לחממו למעלה מ-400 מעלות צלזיוס, ניתן להכשירו, וינקה את המנגל והרשת היטב ויפעיל את המנגל על החום הגבוה ביותר במשך כחצי שעה. ומכל מקום, אף בזה ראוי להחליף את הרשת לפסח. ורשת המיוחדת לצליית כבד, מכיוון שלא משתמשים בה לשום תשמיש אחר מלבד לצליית הכבד, נמצא שמעולם לא היה לה שום מגע עם החמץ בחם, ולכן מותר לצלות בה כבד לפסח ואינה צריכה הכשרה. סכו"ם, צלחות וכוסות יש להקדים שיש הבדל גם בסוג הכלי: כלי שהוא ממתכת – צריך להכשירו ומועיל לו הכשר. כלי העשוי מזכוכית אינו בולע כלל ולכן הכשרו בשטיפה בלבד. וכלי חרס אין להם הכשר כלל, והטעם מבואר בגמרא. לכן הסכו"ם, שעשוי ממתכת, ובלע ברותח מכלי שני, שהרי יוצקים מהמיחם – שהוא הכלי הראשון – אל הצלחת והסכו"ם – שהם כלי שני, ניתן להכשירו על ידי שמערים עליו מים רותחים. צלחות – אם הן עשויות מחרס או מפורצלן – אין להן הכשר כלל. ואם עשויות פלסטיק – ניתן לערות עליהן מים רותחים. אם הן מזכוכית, מספיקה להן שטיפה. וכנ"ל לגבי כוסות, שחרס אין לו הכשר, וזכוכית – מספיק לו שטיפה בלבד. שיש כיום, השיש עשוי מהדבקה של אבנים עם דבק, ולכן החברה מזהירה שלא להניח על השיש סירים חמים. לצורך הנחת הסירים, בדרך כלל השיש מגיע עם עוד כמה חתיכות שיש קטנות, ניידות, שעליהן מניחים את הסירים. לכן השיש עצמו אינו צריך הכשרה, ומספיקה לו שטיפה, ואדרבא, אם יערו מים רותחים על השיש, השיש יכול להיסדק. ואפילו אם הניחו פעם סיר רותח על השיש, בכל זאת מספיקה שטיפה, משום שרוב תשמישו בצונן, ואין צריך לכסות את השיש בכיסוי. אמנם לגבי אותן חתיכות שיש שדרכן בהנחת הסירים עליהן, יש לערות עליהן מים רותחים, או לצפות אותן בנייר כסף עבה. והוא הדין לגבי שיש מהסוג הישן, שמניחים עליו קדרות, שהכשרו בעירוי מים רותחים, או שיש לצפות אותו בנייר כסף עבה. הכיורים והחרסינה מכיוון שבמשך השנה רגילים לשפוך מים רותחים בכיור, וכגון כאשר מבשלים אטריות וכדומה, שאחר שהאטריות מבושלות מערים את כל הסיר עם האטריות והמים לתוך מסננת הנמצאת בכיור, לכן יש להכשיר את הכיורים בעירוי של מים רותחים מכלי ראשון שהיה על האש, או קומקום חשמלי וכדומה. וראוי להחמיר ולערות עליהם מים רותחים ג' פעמים, והטעם – משום שיש בכיורים מרכיב של חרס, ובכלי חרס יש מחמירים יותר, לכן ראוי לערות ג' פעמים מים רותחים. החרסינה של המטבח אינה צריכה הגעלה, אפי' שמידי פעם יכול להיות שניתזו על החרסינה דברים חמים, או סיר חם שנגע בחרסינה. מכל מקום, רוב תשמישה בצונן, ומספיק לה ניקוי במים וסבון. ברז המטבח והמסננת ברז המטבח – מספיק לו שטיפה, ואף שלפעמים עולים אדים מתוך הכיור לברז, אין הברז בולע, מכיוון שהאדים הללו אינם רותחים, ולכן מספיק שטיפה. לפעמים, במקום החיבור של הברז עם החרסינה, ישנה חלודה או לכלוך. זה אינו חמץ כלל, ומצד הדין אין צריך לנקותו כלל, אך טוב לנקות מעט. ידיות הברזים – יש לנקות היטב במים וסבון, ואין צריך להגעילם. כמו כן, יש להקפיד לנקות את המסננת, וטוב לערות עליה מים רותחים מכלי ראשון. סדר ההכשרה – לפני שמערים מים רותחים בכיור, יש לנגב את הכיור שיהיה יבש, ולאחר מכן להתחיל מהחלק התחתון של הכיור ומקום הנקב של הניקוז, ולאחר מכן עולים לדפנות הכיור והשיש (אם צריך להכשיר את השיש). מקרר ומקפיא מספיקה שטיפה, ואין צריך לפתוח את הפלסטיקים החלולים הנמצאים במקפיא וכדו', משום שאין יד אדם מגעת לשם, ואין שם אלא פירורים ואין שם כזית, ולזה מועיל הביטול שאנו עושים אחר בדיקת חמץ ואחר ביעור חמץ בערב פסח. ארונות מטבח מועיל ניקוי כללי בארון, והארונות אינם צריכים ציפוי כלל. קומקום חשמלי מכיוון שאין משתמשים בו בחמץ כלל, אלא רק מרתיחים בו מים, לכן מספיק לשטוף אותו היטב בצונן. אמנם מלח לימון מופק מחמץ, ולכן אם הכניסו בקומקום מלח לימון כדי להסיר את האבנית מתוכו, צריך לעשות לו הגעלה, דהיינו שיציף את הכלי במים עד למעלה, וירתיח אותו עד שיגלשו המים מעליו. מיחם של שבת אם זה מיחם שמחממים בו מים בלבד, ואין מחממים על גביו שום דבר, מותר על ידי הדחה בצונן. ואם השתמשו במלח לימון – הכשרו כמו שכתבנו לגבי קומקום. אמנם במיחם של שבת יש לשים לב לדבר נוסף, שלפעמים מחממים על גבי המיחם לחם, או בורקס וכדומה. במקרה זה, אם יש חורים במכסה העליון, יש לחוש שנכנסו פתיתי חמץ לתוך המים של המיחם, ונדבקו בתוך שכבות האבנית. לכן אפי' אם יסיר את האבנית לאחר מכן, מכיוון שהאבנית אף פעם אינה יוצאת לגמרי, יש לחוש שנשאר פירור באיזו פינה, ואין למיחם זה הכשר. ואם אין חורים במכסה העליון, ניתן להכשירו בהגעלה, דהיינו שאת המיחם עצמו יציף במים, ואת המכסה יגעיל בדרך הרגילה. טוסטר סנדביץ' צריך ליבון חמור, וכיון שאין אפשרות ללבנו, אין לו הכשר, ויש לקנות חדש לפסח. טוסטר אובן הכשרו כמו תנור – לנקות אותו כראוי עם חומר ניקוי, ולהסיק אותו שעה על החום הגבוה ביותר. אמנם לתבניות אין הכשר אלא על ידי ליבון חמור, שיהיו ניצוצות ניתזים ממנו. בלנדר (מג'מיקס) ומטחנת בשר אם לא טחנו בו חמץ עם חריף יחד, הכשרו בשטיפה. ואם טחנו בו חמץ יחד עם חריף, יש להגעילו במים רותחים, וכן אם טחנו בו חמץ שהיה רותח, יש להגעילו במים רותחים. מיקרוגל לנקות היטב את המיקרוגל, להניח כוס עם מים ומעט סבון, ולהפעיל את המיקרוגל באופן שהמים שבכוס ירתחו והאדים יכנסו לכל הפינות והחורים שבמיקרוגל, ובכך מוכשר לפסח. מדיח כלים דרך פעולת המדיח הוא שבתחילה הוא שוטף את הכלים במים קרים, אחר כך שופך את הסבון, ואחר כך זורק מים רותחים על הכלים ומנקה אותם. ולכן הכשרו הוא לנקות את המדיח ניקוי מוחלט, שלא יהיו שיירי מאכל שנדבקו במדיח ועל מדפי הכלים, ולהפעילו על ריק עם הסבון. מקצפה, מיקסר, מכשירים של מים מסוננים למיניהם וכדומה כל אלה תשמישם בצונן, ולכן מספיק להם שטיפה. אמנם, אם משתמשים במקצפה לערבל קמח אין למקצפה הכשר לפסח, משום שאנו חוששים שפירורים של קמח נכנסו לנקבים של פתח האוורור של המכשיר ואין דרך להגיע אליהם. אמנם במיקסר, שהוא אטום לחלוטין ופתחי האוורור שלו נמצאים במקום חיצוני לחלוטין ואינו כנגד הקערה, ניתן להכשיר את המיקסר בשטיפה, וכן את קערות הפלסטיק ניתן להכשיר בשטיפה (כמובן, כאשר הדרך להשתמש בקערות הללו בצונן). ובמכשיר המים המסוננים, אף שיש בו מים רותחים, אין שום מגע של חמץ, ולכן מספיקה לו שטיפה חיצונית – וכשר לפסח. מכשיר אספרסו מכיוון שיש טבליות שמהן עושים את האספרסו, וטבליות אלו יכול להיות בהן תערובת חמץ, לכן צריך להגעיל את כל כלי ההכנה של האספרסו, מקום הכנת הקפה במכונה והמקציף של החלב. לעומת זאת, שאר המכשיר – הכשרו בשטיפה. לכל שאלה מעבר לנכתב בתשובה זו, ניתן לצלצל לבית ההוראה שערי הלכה ומשפט 2873* ולהתייעץ עם הרבניים החשובים. בברכת פסח כשר ושמח
הכשרת לפסח
הרב עוזיאל דיעי שליט"א
02/04/2020
10:14
כלים קטנים אפשר להגעיל בתוך סיר גדול בבית להרתיח את הסיר עד שיעלה בועות ואז להכניס בתוך הסיר כולו ואחכ לשתוף במים קרים כלים גדולים שאין אפשרות הרבנות הראשית כתבה להכניס בתוך התנור ולהפעיל על חום הכי גבוה כשעה שיחשב כליבון קל כמובן לא כלי עץ שיהרסו