פורום שאלות הלכתיות כלליות - מגירה אינטגרלית בשבת
פורום עמוד ראשי
שאלה: מגירה אינטגרלית בשבת
ט׳ באב ה׳תשפ״א (18/07/2021)
22:10
האם מותר להשתמש במגירה אינטגרלית בשבת? הכוונה היא למגירות שנפתחות על ידי לחיצה על המגירה.
שבת
לשאלה זו ענו 6 מומחים
הרב שלמה בארי שליט"א
18/07/2021
22:01
פתיחת מגירה אנטגרלית בבת
הרב שלמה בארי שליט"א
18/07/2021
22:03
אם אפשר לבאר כיצד נפתחת המגירה כלומר אם יש משהו חשמלי או מכני?
פתיחת מגירה אנטגרלית בבת
הרב שלמה בארי שליט"א
18/07/2021
22:03
אם אפשר לבאר כיצד נפתחת המגירה כלומר אם יש משהו חשמלי או מכני?
הרב מנחם לוי שליט"א
18/07/2021
22:58
כן . מגנט או תופסן מותר בשבת.
אם זה מכני מותר
הרב יהודה דבוש שליט"א
19/07/2021
14:13
אם זה חשמלי אסור מפני סגירת מעגל או דרבנן או דאורייתא אבל במכני זה צורת השימוש שלו ואין בעיה
הרב יהודה דבוש שליט"א
19/07/2021
14:42