פורום עמוד ראשי
שאלה: נוצרי יהודי
כ״א בשבט ה׳תש״פ (16/02/2020)
23:26
שאלה למומחה ביהדות, האם אני כיהודי מאמין יכול בנוסף על יהדותי גם להאמין בדת הנוצרית, האם יש סטירה באמונות ?
עוז
לשאלה זו ענו 1 מומחים
הסתירה בין יהדות לנצרות
הרב דניאל עשור שליט"א
17/02/2020
17:25
בס"ד לשואל היקר שלום וברכה! משאלתך ניכר כי אינך מכיר היטב את עקרונות היהדות הבסיסיים שכן 13 עיקרי היהדות סותרים לחלוטין את הדת הנוצרית ועיקרי אמונתה. הנצרות נחשבת א. לעבודה זרה בגלל אמונתה באל -אדם ב. לשיתוף , בשל אמונתה הבסיסית השילוש ג. להגשמת האל והלבשתו בשר אדם. הנצרות איננה מאמינה שיש"ו הוא רק משיח בלבד טענה כזו אם נשמעת הנה טקטיקה מיסיונרית בלבד. הנוצרים המיסיונרים מודעים לעובדה שהאוזן היהודית איננה מסוגלת לשמוע את הטענה שישו הוא אלוהות וכי הוא עצמו ברא את העולם, לפיכך, הם ישתמשו במתודות שקריות על מנת לגרום לבור תחושה שמדובר באמונה שיסודותיה יהודים ותנכיים בו בזמן שהתורה כבר כתבה מפורשות את האיסור להגשים את האל או לדמותו ליציר נברא כל שהוא מבין כל היצורים הקיימים בין מתחת למים ובין כל יצור על פני האדמה או אפילו דמויות רוחניות בשמים ממעל. ההזהרה שכתבה התורה מפני אמונה פאגאנית זו היא חמורה ביותר "הישמר לך ושמור נפשך מאוד כי לא ראיתם כל תמונה פן השחת תשחיתון כי הישמד תשמדון" . לפיכך, ברור כי ההבדל בין אמונת הנצרות ואמונת היהדות מקבילה להבדל בין מוות(נצרות) לחיים(יהדות). "פן תשחתון ועשיתם לכם פסל תמונת כל סמל תבנית זכר או נקבה" (ספר דברים ד ט"ז) התורה לא חסכה במילים והבהירה לנו חד משמעית שלאלוקים אין דמות זכר או נקבה בכלל כל יתר ההזהרות . כמוכן, פסוקים מפורשים מראים לנו שאלוקים איננו איש וכי הוא איננו אדם ואף איננו חוזר בו מבחירתו בעם ישראל "לא איש אל ויכזב ובן אדם ויתנחם ההוא אמר ולא יעשה ודבר ולא יקימנה" (במדבר כ"ג י"ט) כמוכן, כיהודי מאמין הינך מחוייב לפסקי הסנהדרין וכי אסור לנו לסתות מדבריהם ימינה או שמלה וכל הנוטה מדבריהם מחויב בנפשו . ובכן, דע לך שהסנהדרין הן הם אילו שחרצו את משפטו של יש"ו כמסיט ומדיח את ישראל מאביהם שבשמים וכי הוא הואשם כמכשף על ידי הסמכות העליונה ביותר של התורה שאין לזוז ממנה. מסכנת הדברים ידידי הנה שכלל לא יעלה על הדעת לחבר בין עבודה זרה לעבודת השם ולכן לא ניתן לחבר בין נצרות ליהדות וכל העושה כן הריהו פוסח על שני הסעיפים וגדול עוונו מנשוא