פורום עמוד ראשי
שאלה: פסח קטניות
א׳ בניסן ה׳תש״פ (26/03/2020)
15:29
שאלה לפסח כאשכנזי שהקפיד על קטניו ולא שמן קנולה שעושה קניותיו רק און ליין בגלל קורונה ומקבל מצרכים שכתוב עליהם קטניות האם מותר להשתמש בהם השנה כמובן לא כהיתר גורף ב האאם כתוב קטניות והשמן קנולה האם ניתן על סמך זה להבין שכתבו בגלל זה קטניות?
מחשבולא מבין
לשאלה זו ענו 1 מומחים
שמן קנולה בפסח לקטן
הרב שלמה בארי שליט"א
27/03/2020
02:33
לענ"ד יש להקל בכך, היות ושמן קנולה אינו ודאי בכלל קטניות אלא הוא עשוי מלפתית שיש בזה מחלוקת הפסקים אם להכלילו עם קטניות, (אבני נזר או"ח שעג). אולם דעת המתירים הוא מכמה טעמים א. אנו לא מוסיפים לגזרות חכמים דברים שלא היו בזמן שגזרו את האיסור. , ומאחר והלפתית לא היתה מוכרת לחכמים כצמח אכיל היא מותרת. מסיבה זו יש גם המתירים את הבוטנים, את הסויה ודומיהם. (אבני נזר או"ח ח"ב, שו"ע בעל התניא תנג סימן ד, אגרות משה או"ח חלק ג סג, וכך הורה למעשהבספר לחם אבירים עמ' 90) ב. מכיוון שצמח שאינו ראוי לאכילה אינו נכלל בגזרת חכמים על קטניות הראויות למאכל, יש להתיר את הקנולה (ליפתית) ולכן מסיבה זו יש גם המתירים את שמן הכותנה (עמא דבר חלק א עמ' רע"ב תשובת מרן הרשל"צ הגר"מ אליהו זצ"ל) ג. לקראת ייצור שמן הקנולה לפסח עוברים הגרעינים ניפוי מיוחד המנפה מהם את כל הגרעינים שאינם ליפתית. (גרעיני הליפתית שחורים ונבררים בקלות מגרעיני החיטה וגרעינים אחרים). מכל הנ"ל יוצא להתיר שמן קנולה (ליפתית) גם לנוהגים איסור בקטניות בפסח. ולכן בנ"ד יש להקל לבני אשכנז בשעת הדחק בפרט לקטן.

תרומה לבית הוראה שערי הלכה ומשפט

"כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו" (באבות דרבי נתן (פרק מ). וכל העמלים עם הצבור (עוסקים בצרכי ציבור)יהיו עמלים עמהם לשם שמים (נתינה לשם נתינת צדקה), שזכות אבותם (של הציבור) מסייעתן (העוסקים עם הציבור) וצדקתם (הצדקה שעושים לצורי ציבור) עומדת לעד (זיכרון לפני ה' תמיד). (פרקי אבות פרק ב משנה ב) ו"צדקה תציל ממות" (מסכת שבת דף קנו)

26 ₪

נציב יומי

52 ₪

נציב שבועי

104 ₪

נציב חודשי

סכום אחר

נציב שעתי

ניתן להקדיש את התרומה:
להצלחה | לרפואה | למציאת שדוך | לפריון | לשלום בית | לפרנסה | לפדיון נפש | לעילוי נשמת | כל דבר אחר