פורום עמוד ראשי
שאלה: פפושדו
י״ז בניסן ה׳תש״פ (11/04/2020)
21:37
האם מותר לאכול עוגיות פפושדו בפסח?
שאול
לשאלה זו ענו 3 מומחים
תלוי כמו מי פוסקים
הרב אליהו בן סימון שליט"א
11/04/2020
21:01
יש בזה שלשה פרטים עיקריים. א. הבדל יסודי בין מנהגי הספרדים למנהגי האשכנזים לגבי מצה עשירה. ב. היכולת לסמוך על הרבנות חולון. ג. חומרא של מצה שמורה. מי שהוא גם ספרדי וגם סומך על רבנות חולון וגם נוהג לאכול מצה לא שמורה יכול לאכול את העוגיות האלו.
עוגיות פפשדו בפסח
הרב שלמה בארי שליט"א
11/04/2020
21:13
מותר לאכול עוגיות פפשדו בפסח, כבר דיבר על כך מרן הרשל"צ רבנו עובדיה יוסף זיע"א, שהיה מעורה במיוחד ביצור העוגיות. וכן אנכי הקטן דיברתי אישית עם הרב המפקח האחראי על כל תהליך היצור והדבר כשר לפסח לא שום פקפוק כלל. יאכלו ענוים וישבעו.
דוד משה עשור
12/04/2020
00:05
בס"ד מקור ההלכה בשו"ע סימן תס"ב כשלדעת מרן בעל השו"ע מותר לאוכל מצה מעיסה שנילושה במי פירות (משקה 100% טהור וטבעי כגון: יין, שמן, דבש, חלב) מאחר ומי פירות אינם מחמיצים את העיסה. ואילו לדעת הרמ"א לא אסור ללוש עיסה במי פירות לשם מצה מאחר וממהרים לחמיץ את העיסה. ומתיר רק בשעת הדחק, או לחולה. לגבי העוגיות פפושדו שנילושו במי פירות, באופן כללי יש חוגים שמתירים ויש אוסרים, ומחלוקת ידועה במהלך השנים כשבכל פעם מתגלים פרטים וחששות נוספים, בחומרי הגלם, ובפס הייצור. באופן יותר פרטי יש בזה חילוקים בין המגזרים השונים, ולכן מה שנכון לפלוני אינו נכון לאלמוני. לכן לא כדאי לענות בפורם זה באופן גורף. מאחר ויש אנשים שזוהי פת לחמם, ויש כשרות על מוצר זה ובפרט למי שאוכל לכתחילה מצה עשירה (שנילושה במי פירות). ניתן לעיין בספר הבהיר הליכות מועד - דיני מנהגי המועדים, כריכה קשה, עמוד קט והאלה. ראו נא בהערה לח את גישתו של הרה"ג ראובן אלבז והרה"ג יצחק יוסף בנידון, ותרוו נחת. הדבר הטוב ביותר לשאול רב שמכיר את השואל באופן יותר אישי כגון רב בית כנסת או, אברך מהמשפחה. ובמידה ואין כזה ניתן להתקשר לבית ההוראה 2873* לעשות רב ולסלק את הספק. יש לציין שסדר שעות המענה הוא כמעט זהה לאורך כל השבוע, ורב שעונה בשעה 12:00 ביום א' בדרך כלל עונה גם בשאר הימים באותו שעה היינו: א' עד ה' בשעה 12:00 כך במידה והשואל היקר והחביב רוצה לעשות רב קבוע בכדי להסתלק מן הספקות, יוכל ליצור קשר באותה שעה ייעודית. בברכת פסח כשר ושמח, דוד משה עשור.