פורום עמוד ראשי
שאלה: צוואה
א׳ באדר ה׳תש״פ (26/02/2020)
19:46
האם צוואה שנעשתה בבית הדין לממונות פרטי יש לה תוקף? איך אפשר לעגן את זה שלא יהיה ספק ?
גד
לשאלה זו ענו 5 מומחים
צוואה בביד פרטי
הרב מנחם לוי שליט"א
26/02/2020
20:06
עפ"י חוק של מדינת ישראל, אדם שכותב צוואה בכתב ידו, בלי עורך דין וכל הגינונים , ויש לה תאריך ותיעוד, תקפה לכל דבר. לפי דיני התורה צריכים זהירות בפרטים שכידוע אין מתנה לאחר מיתה, ולכן צריכים לכתוב בצורה מסוימת בכדי שיתפוס עפ"י דיני התורה. ולכן אם עשו כפי ההלכה בבי"ד פרטי, מועיל גם לפי ההלכה וגם לפי החוק.
הרב חן שריג שליט"א
26/02/2020
21:06
הרב חן שריג שליט"א
26/02/2020
21:06
הרב חן שריג שליט"א
26/02/2020
21:06
הרב חן שריג שליט"א
26/02/2020
21:06