פורום עמוד ראשי
שאלה: קשירת ציצית
י״ב באלול ה׳תשפ״א (20/08/2021)
01:32
האם מותר לאישה לקשור ציצית (האם משנה אם היא טהורה או לא)
ח
לשאלה זו ענו 6 מומחים
קשירת ציצית ע"י אשה
הרב שלמה בארי שליט"א
20/08/2021
13:40
שלום וברכה! לנוהגים כדעת מרן השו"ע מותר. ולנוהגים כדעת הרמ"א יש להחמיר שאשה לא תעשה אבל כמובן בדיעבד יכול וכשר. ואין זה משנה אם זה בזמן אפילו שאיננה טהורה. מקורות: מבואר בשולחן ערוך או"ח ס' י"ד סע' א שאישה כשרה לענין קשירת גדילים של ציצית, אך הרמ"א פסק בשם מרדכי שיש מחמירים ומצריכים לקשירה דווקא גברים ושטוב לעשות כן לכתחילה. וכתב המשנה ברורה שהטעם לרמ"א משום שכתוב: "דבר אל בני ישראל ועשו" למעט בעשיה את בנות ישראל. ולכן לאשכנזים לכתחילה יש להקפיד שדוקא גברים יקשרו הציציות ולא נשים. בברכה, שלמה בארי
הרב מנחם לוי שליט"א
20/08/2021
13:56
מותר לאשה לקשור ציצית
הרב מנחם לוי שליט"א
20/08/2021
14:09
הרב שלמה בארי שליט"א
20/08/2021
14:11
הרב יהודה דבוש שליט"א
22/08/2021
10:22
הרב עוזיאל דיעי שליט"א
24/08/2021
23:04