פורום שאלות הלכתיות בממונות - שומר חינם שהשאיר דלת פתוחה
פורום עמוד ראשי
שאלה: שומר חינם שהשאיר דלת פתוחה
ד׳ באלול ה׳תשפ״א (12/08/2021)
16:04
שאלת חושן משפט: מעשה בכמה שותפים לשכירות דירה שהגיע זמן תשלום שכירותם לבעל הבית, חלק מהשותפים העבירו את דמי השכירות לשלושת החודשים הבאים, סכום שביחס למצבם הכלכלי הוא גבוה מאוד, למי שבאופן כללי מתקשר עם בעל הבית מבין חברי הדירה. בלילה השני להעברת הכסף נכנס גנב לדירה דרך הדלת שרגילה להיות פתוחה וגנב את הכסף מכיס מכנסיו של השומר. באיזור זה כבר התרחשו גניבות בהיות אנשים על משכבם. הנקודות שהועלו לדיון: א. לכאורה אין הוא שליח קבלה של המשכיר אלא שליח הולכה. טענות השומר: ב. אין טענה על כך שלא נעל הדלת משום שהבא אחריו היה פותחה ומשאירה פתוחה. ג. טוען שהיה ראוי להשאירה בכיס מפני שהיה עתיד למחרת בערב להעביר את הכסף. ד. טוען שחברי הדירה ידעו שבכך שמירתו. ה. טוען שגם אם יחוייב יוכל להשביע אותם שלא ידעו שבכך שמירתו. טענות המפקידים: ו. אע"פ שלא היה מועיל לו לנעול את הדלת פשיעה היא לשים במקום הראשון שיחפש הגנב ככל שהדלת פתוחה. ז. באופן כללי להשאיר כסף בכיס הוא פשיעה משום אבידה וע"כ הוי תחילתו בפשיעה וסופו באונס. ח. על כל פנים יחוייב שבועה. ט. בדירת שותפים בכל גווני יש לחייב משום פשיעה מחשש גניבה על ידי חברי הדירה. אשמח להתייחסות לנקודות הללו ובאם יש עוד נקודות שלא הועלו אשמח להעלאתם.
שלום כהן
לשאלה זו ענו 2 מומחים
הרב עוזיאל דיעי שליט"א
12/08/2021
21:30
הרב יהודה דבוש שליט"א
13/08/2021
12:59