פורום עמוד ראשי
שאלה: שמיטה
ד׳ בתשרי ה׳תשפ״ב (10/09/2021)
01:58
ממתי מתחילים לנהוג קדושת שמיטה
שרה
לשאלה זו ענו 5 מומחים
הרב מנחם לוי שליט"א
10/09/2021
03:47
הרב מנחם לוי שליט"א
10/09/2021
03:48
בעץ הולכים אחרי חנטה ובירקות אחרי לקיטה. כלומר אמא התחנת בשנה השישית אפילו שנגמרה פרי בשנה השביעית זהו את ששייך בשנה השישית ואין בו קדושה
הרב עוזיאל דיעי שליט"א
10/09/2021
07:47
מראש השנה אסור עבודת קרקע ירקות שנלקטו אחרי ראש השנה אסורים משום ספיחין פירות שחנטו אחרי ראש השנה יש בהם קדושת שביעית
הרב עוזיאל דיעי שליט"א
10/09/2021
07:52
הרב שלמה בארי שליט"א
10/09/2021
14:19