פורום שאלות הלכתיות כלליות - תספורת בספירת העומר
פורום עמוד ראשי
שאלה: תספורת בספירת העומר
כ״ב בניסן ה׳תש״פ (16/04/2020)
23:54
האם מותר לספר ילד בן 3 בימי ספירת העומר
יעל
לשאלה זו ענו 2 מומחים
מותר
הרב אליהו בן סימון שליט"א
17/04/2020
00:23
נהגו להקל ובםרט לתספורת הראשונה
חלקה בימי הספירה
הרב שלמה בארי שליט"א
17/04/2020
01:09
מעיקר הדין קטן אפילו הגיע לגיל חינוך מותר בתספורת שהלא אין דין אבילות בקטן. (ש"ך יור"ד סי' שמ ובנקודות הכסף סעי' כז) ע"ע בספר אור לציון ח"ג אות ג שג"כ העלה להקל לקטנים להסתפר בימי העומר. בפרט שכאן אינו אלא מנהג. וע"ע בשו"ת דברי יציב חיו"ד סי' קלג. עכ"פ להלכה שאף שאין מניעה לספר קטנים וכ"ש כשיש ענין גדול וחשוב מאד שיסודתו בהררי קודש ובתגלחת קטן כמו שכבר כתבתי בקונטרס "סעודת שלמה". עכ"פ כדי שלא לפרוש מהציבור טוב ידחה לל"ג בעומר שזה זמן מסוגל לתגלחת קטן כנודע בשם האר"י ז"ל שעשה לבנו ביום ל"ג עומר במירון. עי' ילקוט יוסף סי' תתג הל' לב.