פורום עמוד ראשי
שאלה: תפילה בבית
ד׳ באייר ה׳תש״פ (28/04/2020)
13:19
אם התפללתי תפילת שמונה עשרה ביחד אם השליח ציבור, והוא הגיע לקדושה, האם אני יכול לענות איתו ביחד?
רועי
לשאלה זו ענו 4 מומחים
תפילה בבית
הרב עוזיאל דיעי שליט"א
28/04/2020
13:43
אם אתה שומע את השליח ציבור ואתה נמצא בקדושה אפשר לענות עם השליח ציבור קדושה
אמירת קדושה עם הציבור כשמתפלל עם הש"צ יחד
הרב שלמה בארי שליט"א
28/04/2020
14:36
בודאי וכך ההלכה. עיין בשולחן ערוך אורח חיים הלכות תפלה סימן קט סעיף ב וז"ל: אם מתחיל להתפלל עם ש"צ, כשיגיע עם ש"צ לנקדישך, יאמר עמו מלה במלה כל הקדושה, כמו שהוא אומר, וכן יאמר עמו מלה במלה ברכת האל הקדוש וברכת שומע תפלה, וגם יכוין כשיגיע ש"צ למודים יגיע גם הוא למודים או להטוב שמך ולך נאה להודות, כדי שישחה עם הש"צ במודים. עכ"ל.
הרב מנחם לוי שליט"א
28/04/2020
14:57
בוודאי כך כתוב השולחן ערוך בסימן קט
הרב צבי רוט שליט"א
28/04/2020
16:26