פורום עמוד ראשי
שאלה: 0503564444
כ״ח באדר ה׳תש״פ (24/03/2020)
19:47
שלום, חבר שלי חזר מחו"ל וכרגע הוא בבידוד, והוא שמע שהוא חייב לענות לשיחות מהמשטרה- גם בשבת (שהרי הם מנטרים את הטלפון וכך יודעים את מיקומו, וכך הם יכולים לדעת שהוא בבית ולא השאיר את הטלפון בבית ויצא). האם להוראה זו יש בסיס הלכתי, ומה צריך לעשות? תודה רבה
עמית אליאסי
לשאלה זו ענו 3 מומחים
לא צריך
הרב יהודה דבוש שליט"א
24/03/2020
20:50
אני צריך לשמור שבת רק במקרה של פיקוח נפש מותר לחלל, כאן אני בבית אם הם רוצים לבדוק הם יכולים אני לא צריך לחלל שבת כדי שהם לא יחליטו לבדוק ולחלל שבת
הרב עוזיאל דיעי שליט"א
24/03/2020
21:43
לניטור הטלפון אין צורך לענות לטלפון ברגע שהטלפון זמין אפשר לנטר אותו. ואין בזה פיקוח נפש אם הוא נמצא בבית ולא יוצא מהבידוד
עניה לטלפון בשבת
הרב מנחם לוי שליט"א
25/03/2020
02:25
אין שום היתר הלכתי לענות לטלפון בשבת, וכל זאת רק בכדי שהמשטרה תדע את מקומי, ושאני מקפיד על כללי הבידוד. צריך אדם לעמוד בעוז וגאון ולומר בלי כחל ושרק, איני נוגע בשום מכשיר חשמלי בשבת. ולכן לא אקח איתי טלפון. ו

תרומה לבית הוראה שערי הלכה ומשפט

"כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו" (באבות דרבי נתן (פרק מ). וכל העמלים עם הצבור (עוסקים בצרכי ציבור)יהיו עמלים עמהם לשם שמים (נתינה לשם נתינת צדקה), שזכות אבותם (של הציבור) מסייעתן (העוסקים עם הציבור) וצדקתם (הצדקה שעושים לצורי ציבור) עומדת לעד (זיכרון לפני ה' תמיד). (פרקי אבות פרק ב משנה ב) ו"צדקה תציל ממות" (מסכת שבת דף קנו)

26 ₪

נציב יומי

52 ₪

נציב שבועי

104 ₪

נציב חודשי

סכום אחר

נציב שעתי

ניתן להקדיש את התרומה:
להצלחה | לרפואה | למציאת שדוך | לפריון | לשלום בית | לפרנסה | לפדיון נפש | לעילוי נשמת | כל דבר אחר