מוקד פניות לציבור בתחום ההסברה היהודית ומניעת התבוללות

meir@ynrcollege.org טל: 0732345805