facebook youtube google טל 073-2345-802

כל המבזקים

תוכנית להכשרת דיינים "בשערי הלכה ומשפט" | כתבה מאת יעקב רווח | 03.05.2018
שיעורו החשוב של הטו"ר הרב צבי גלר עו"ד לטוענים רבניים ומגשרים במשפחה | כתבה מאת יעקב רווח | 16.05.2018
הגר"ע שחר שליט"א, דיין בביה"ד ת"א. בשיעור בפני טו"ר | כתבה מאת יעקב רווח | 17.05.2018
הרה"ג אליהו גורדון שליט"א עוזר משפטי בבית הדין האזורי תל אביב ובית הדין הרבני הגדול בירושלים. | כתבה מאת יעקב רווח | 04.06.2018
מה טובו אוהליך יעקב | מאמר מאת -1 | 24.05.2017
זכות החזקה על ילד מאומץ | מאמר מאת -1 | 07.03.2017
הורחבה פעילות בית ההוראה שע"י שערי הלכה ומשפט | | 09.01.2017
בית ההוראה "שערי הלכה ומשפט" אירח השבוע משלחת רבנים חשובים מארגנטינה. | | 11.01.2017
התמקדו בדברים שבאמת יוצא לכם טוב ממנו | | 01.01.0001