תגית התאסלמות

נשים יהודיות נישאות לפלסטינים..

נשים יהודיות נישאות לפלסטינים..

למי זה קורה?

בדרך כלל יהודיות שמתאהבות במוסלמים לא כל כך יודעות מה היא יהדות, ואם הן כן יודעות, הן לא יודעות להבדיל בין יהדות לאסלאם. כאשר הן תכרנה ערבי מוסלמי שימצא חן בעיניהן, הוא ילמד אותן אסלאם וקוראן. יהודיות שלא קיבלו הדרכה קודמת על ההבדל המהותי בין אסלאם ליהדות, או הסברה ממוקדת למטרת מניעת התבוללות לא תדענה את ההבדלים הללו. ככאלו ששואפות לצניעות (והאסלאם דורש זאת מנשים), לכבוד הנובע ממסורת (זה קיים על פניו באסלאם), לקשר עם בורא עולם (וזה קיים בכול הדתות), הן עלולות להתבלבל בין המקור היהודי לבין התרבות המוצעת להן על ידי מישהו שהן קשורות אליו בלבן – במקרה זה ערבי מוסלמי.

מניעת התופעה

את הסרט הזה אפשר למנוע על ידי הסברה נכונה על ההבדל בין יהדות לאסלאם. לא את כל התכנים אפשר לחשוף לציבור הרחב. אולם בנות שקיבלו את ההסברה הזו בזמן הבינו שזו תהיה טעות תאולוגית להשתלב בחברה המוסלמית. בנות כאלו יכולות להינצל למרות שהן מעורבות בהווה, בעתיד או בעבר בפרשיה רומנטית עם מוסלמי.

לא באלימות, לא בשידולים חומריים, לא באיומים

השיטה התאולוגית היא שיטה של שיח. היא אינה מנסה לשדל באמצעים כלכליים, באיומים או באלימות. היא פשוט מסבירה את ההבדל בין קרבת ה' היהודית, בין המסורת היהודית המבוססת על האמת של היהדות ועוד – לבין התכנים המוסלמים. הערבוב הרעיוני וחוסר הבהירות התאולוגית שיוצרים את האפשרות להתבוללות מתפוגגים כאשר התכנים הללו מוסברים למתבוללת הפוטנציאלית. היום זו הדרך היחידה להתמודד עם התופעה.

מקומה של התקשורת בנושא ההתבוללות

חשוב לראות איזה תפקיד ממלאת התקשורת בנושא ההתבוללות. בסרט הנ"ל התקשורת מציגה 'סיפורי הצלחה' של נשים יהודיות שהתבוללו עם ערבים. הן לא מוכות, הן מתקבלות יפה על ידי משפחת הערבים אתה התבוללו, הן מתקשרות עם אללה יותר מאשר עם אלוקי ישראל. לכאורה התופעה מוצגת כלא שלילית במקרה הטוב. נשים אלו מוצגות כשוחרות שלום ואחווה בין העמים. ההצגה הזו מעלה ביתר שאת את השאלה התאולוגית – האם הן צודקות בכך שהמירו את דתן לאסלאם? האם יש גשר בלתי נראה בין יהדות לאסלאם שאפשר לבנות דרך התבוללות? האם ניתן ליצור שלום מתוך נישואי תערובת? התשובה שלנו היא שלא. הערבוב לא יביא את השלום גם בדרכי טבע. זוהי עוד דרך להרס היהדות, הרס שהתחיל בחוסר קשר עם הדת היהודית והתדרדר להתבוללות. הקונפליקט מול האסלאם לא עומד להיפתר בדרך זו, הוא רק גורם לצד המוסלמי לזקוף לזכותו ניצחון על היהודיות שהתאסלמו ועזבו את דתן. עבורם וגם עבורנו זה עוד מעוז שהם כבשו בדרך לניצחון על הדת היהודית. מי שמציג זאת אחרת טועה ומטעה.