תגית הר ציון

עבודה זרה בהר ציון במתחם קבר דוד בניגוד לחוקי המדינה
fotolia

עבודה זרה בהר ציון במתחם קבר דוד בניגוד לחוקי המדינה

אחד המקומות החשובים ביותר לשלושת הדתות הוא הר ציון שבירושלים. אנחנו היהודים טוענים ששם קבור דוד מלך ישראל ומתבססים על ממצאים ארכיאולוגיים חד משמעיים (שהמדינה לא רוצה לחקור מסיבות פוליטיות) ועל הצלבה מדהימה בין הממצאים שבשטח ומה שכתוב בנ"ך. לעומת היהדות הנוצרים טוענים שבקומה שמעל הציון היהודי קיים יש"ו את הסעודה האחרונה לפני שהוצא להורג, ושמשם התחילה הכנסייה כאשר על השליחים שלו ירדה רוח הקודש.

שקריות הטענות הנוצריות  

יש סיבות רבות מידי מדוע אין הטענות הנוצריות נכונות, להלן חלק מן הסיבות: יש"ו היה יהודי וידוע לכל יהודי – גם ממזר חסר הגינות כמוהו, שיהודי לא אוכל בבית קברות. כמו כן המבנה של חדר הסעודה האחרונה נבנה בימי הביניים, שלא לדבר על כך שכל סיפור הסעודה מלא סתירות והבלים בין הכתבים הנוצרים לבין עצמם, וה'שליחים' בעצמם לא כל כך סגורים על הדברים בסיסיים לגמרי ש'קרו' בסיפור הסעודה (כמו לדוגמה: האם הסעודה התקיימה בפסח או לפני הפסח, ומי שמבין טיפה יהדות יודע כמה הדבר קריטי), וכבר נכתב על כך רבות בספר 'על פתחה של רומי' ולא כאן המקום להרחיב בנושא.

חדר הסעודה האחרונה והסטטוס קוו

על פי חוקי מדינת ישראל אסור לנוצרים לערוך טקסים ופולחנים בחדר הסעודה האחרונה, למעט 3 מיסות בשנה (וגם הקביעה הזו היא בניגוד לחוקי התורה – שכן אסור שיהיה בית כנסת מתחת לבית עבודה זרה  - ונצרות – מה לעשות, היא עבודה זרה לפי כל הדעות. (חוץ מדעותיהם של 3 רבנים – הרב רבינוביץ', הרב סתיו והרב אליעזר מלמד ועל כך חולקים כל גדולי התורה מאז היווסדותה של  הנצרות ועד היום.
למרות האיסור הנוצרים מקיימים טקסים ופולחנים שאסור להם לקיים.

דיבור בלשונות
 

להלן סיומו של טקס 'דיבור בלשונות' שבו המקיימים אותו 'מתנבאים' ב'רוח הקודש' של יש"ו, או במילים אחרות פשוט נותנים לסיטרא אחרא להיכנס אל הגוף שלהם ולשלוט בו כפי שתיווכחו בעצמכם. ואפילו גויים גמורים מעידים שמדובר כאן על טקס שמאפשר כניסה של רוחות טמאות ומיני מרעין בישין אל תוך הגוף של הנשלט. בכל אופן הטקס הנ"ל הוא איסור חמור גם מהתורה וגם על פי חוקי מדינת ישראל, אולם למבצעים הנ"ל לא ממש הפריע שהם עוברים על החוק הישראלי.

פינוי קבר דוד לצורך פולחן עבודה זרה בחג הפנטקוסט השנה

לעומת זאת כאשר מתפללים יהודים במתחם הקבר היהודי ניסו למנוע כניסה של נוצרים עובדי עבודה זרה עם צלבי ענק וקטורת לתוך בית הכנסת היהודי – המשטרה פינתה אותם בכוח...

צפו 


מסתבר שהחוק הוא חוק שנאכף כלפי היהודים אולם לא כלפי הנוצרים. אז מי באמת שולט במדינת היהודים?

על השאלה הזו נשאיר לכם הצופים לענות. המרכז להסברה יהודית ומניעת התבוללות