תגית עדי ה'

כלים שבורים - נביאי הדור - השתלטות נוצרית על המקומות הקדושים בירושלים
ftolia

כלים שבורים - נביאי הדור - השתלטות נוצרית על המקומות הקדושים בירושלים

האוטיסטים מדברים כל הזמן על השתלטות נוצרית באזור הר ציון בפרט וירושלים העתיקה והקדושה ליהדות בפרט.

למרות כל ההצהרות שמצהירים הפוליטיקאים הישראלים על כך שהמשא ומתן עם הוותיקן תקוע בנושאים אלו כבר שנים, קיימות עדויות סותרות על כך שיש ניסיונות פעילים להשתלטות נוצרית על המקומות הקדושים ליהדות (ולנצרות – שכן הנצרות קמה מתוך היהדות כדת בת סוררת וסותרת). המעידים הם אנשי הממשל הישראלי בעצמו, אלו שעדיין אכפת להם מיהדותם, שמדברים בעילום שם מתוך המערכת.

אולם לא רק דרכי הדיון הדיפלומטי נוטים לרצות את דרישות הוותיקן והמערב. גם ארגונים ישראלים מעודדים החלפה של קובעי ההחלטות באזורי העיר העתיקה, ממקבלי החלטות השייכים למדינת ישראל ושריה, לקובעי החלטות בין לאומיים למיניהם.

בחיפוש קליל באתר ויקיפדיה בערך 'האגן הקדוש' (האזורים הקדושים ליהודים-נוצרים-מוסלמים בעיר העתיקה) עולה שמחקר של 'מכון ירושלים לחקר ישראל' (שמגדירים את עצמם כמוסד אקדמי עצמאי) מציע חלופות לשלטון הישראלי באזור 'האגן הקדוש'. זאת עקב הסכסוך בין היהודים והמוסלמים באזור זה.

"החלופה הראשונה מציעה ריבונות ושליטה מלאה של ישראל בכל רחבי האגן, תוך מתן אוטונומיה מסוימת לתושבים הפלסטינים. המשמעות של ההצעה הזאת היא למעשה מיסוד המצב הקיים, שבו מנהלים אנשי דת המוסלמים ונוצרים את מוסדותיהם באופן אוטונומי.

החלופה השנייה שונה בתכלית - ריבונות ושליטה מלאה של הפלסטינים בכל רחבי האגן, עם אוטונומיה לתושבים היהודים.

החלופה השלישית מציעה חלוקה טריטוריאלית בין הצדדים עם פיקוח בינלאומי.

חלופה רביעית מציעה ניהול משותף, וחלוקת סמכויות בין שני הצדדים עם גיבוי בינלאומי.

החלופה החמישית: ניהול האגן הקדוש על ידי גוף בינלאומי כיחידה אחת. הגוף הבינלאומי יחזיק בידיו לא רק סמכויות פיקוח ובקרה, אלא יהיה אחראי גם על ניהול האגן הקדוש, ויהווה את מקור הסמכות והשליטה בו.

החוקרים קובי מיכאל וד"ר משה הירש הציגו מחקר לפיו האופציה הישימה ביותר היא מודל המבוסס על ברלין המערבית – שטח המתנהל כישות אוטונומית תחת פיקוח רב-לאומי המוסכם על כל הצדדים.‏" (מתוך אתר ויקיפדיה – ערך 'האגן הקדוש').

לא הופתענו לראות שמתוך 5 הצעות לשאלה – מי ינהל את שטח 'האגן הקדוש' ותחת איזה פיקוח, רק הצעה אחת היא המשך המצב הנתון – ריבונות ושלטון ישראלי מלא עם אוטונומיה לדתות האסלאם והנצרות במוסדות הדת שלהם. כל השאר הן חלוקות ושילובי שלטון למיניהם עם פיקוח בינ"ל (שלא ברור מהם האינטרסים שיניעו אותו במידה ויהיה פיקוח בינ"ל כזה – וכבר ראינו את האובייקטיביות של אומות העולם כלפי מדינת ישראל ותושביה היהודיים...).

מעניין שהמחקר וההצעות נערכות בשל הקונפליקט היהודי-מוסלמי שליבויו של הקונפליקט על ידי גורמים אנטישמיים במערב מוזכר כאן: שורשי השנאה הערבית ומי מלבה אותה.

ולכן כאשר האוטיסטים מספרים שקבר דוד כבר הועבר לידי הנוצרים וכי הנוצרים השתלטו מכבר על המקומות המקודשים ליהודים הם כנראה מתכוונים למלחמה פסיכולוגית שמנוהלת מכיוונים שונים על דעת הקהל הישראלי, לחצים דיפלומטיים קשים על השלטון הישראלי, ומי יודע מה עוד כדי להעביר את המקומות הקדושים ליהדות לשליטת נוכרים שבדרך כלל אינם בעלי אינטרסים יהודים ואף גילו את פניהם פעמים רבות כבעלי אינטרסים נוגדים ואפילו עם שורשים אנטישמיים ברורים.

קורס לימודי תיאולוגיה (נצרות, אסלאם, כפירה, כתות)