facebook youtube google טל 073-2345-802

רשת בתי דין ארצית שע"י "שערי הלכה ומשפט" בנשיאות הרה"ג אופיר יצחק מלכא שליט"א

בית הדין
זמני פעילות בית הדין: יום רביעי, ו כסלו תשע"ט, משעה עד שעה
הורדת טפסים
הוראת קבע להחזקת בית ההוראה להורדת הקובץ לחץ כאן >
הסכם בוררות להורדת הקובץ לחץ כאן >
חוק הבוררות להורדת הקובץ לחץ כאן >
טופס בקשה לפתיחת תיק להורדת הקובץ לחץ כאן >
תקנות בתי המשפט גישור להורדת הקובץ לחץ כאן >
תקנות הדיון שערי הלכה ומשפט להורדת הקובץ לחץ כאן >
אגרות בית הדין
יחידת דיון (שעה) ₪ 350.00
יחידת דיון (שעה) בערער ₪ 250.00
עריכת צוואה ₪ 1,500.00
פתיחת תיק והזמנת צד לדיון ₪ 100.00

בית מדרש ללימודי דיינות "שערי הלכה ומשפט"

לקראת תואר "ידין ידין"