בית ההוראה ארצי לשאלות בהלכה שע"י שערי הלכה ומשפט 2873*

הרבנים המשיבים: יום ראשון, יח תמוז תשע"ט משעה עד שעה
הרב גבריאל דהן שליט"א
הרב גבריאל דהן שליט"א
8:00 : 9:00
8:00 9:00

בית הוראה ארצי שערי הלכה ומשפט

שאלות כלליות בהלכה, בדיני ממונות ובשלמות המשפחה