בית ההוראה ארצי לשאלות בהלכה שע"י שערי הלכה ומשפט 2873*

הרבנים המשיבים: יום שני, טו אייר תשע"ט משעה עד שעה
הרב משה ירדני שליט"א
הרב משה ירדני שליט"א
8:00 : 9:00
8:00 9:00
הרב ראובן חורי שליט"א
הרב ראובן חורי שליט"א
9:00 : 10:00
9:00 10:00

בית הוראה ארצי שערי הלכה ומשפט

שאלות כלליות בהלכה, בדיני ממונות ובשלמות המשפחה