קו לייעוץ משפטי בענייני בתי דין רבניים 2873*

הרבנים המשיבים: יום שני, טו אייר תשע"ט משעה עד שעה
10:00 : 20:00
10:00 20:00

קו סיוע משפטי בענייני בתי דין רבניים

בשיתוף לשכת הטוענים הרבניים