קו לייעוץ משפטי בענייני בתי דין רבניים 2873*

הרבנים המשיבים: יום שלישי, יב אדר ב תשע"ט משעה עד שעה
טו"ר  מאיר שמעון עשור טו"ר מאיר שמעון עשור 9:00 22:00

קו סיוע משפטי בענייני בתי דין רבניים

בשיתוף לשכת הטוענים הרבניים