facebook youtube google טל 073-2345-802

ספרייה בנושים תורניים - משפט הכתובה

משפט הכתובה

מאת: הרב אליהו בר שלום מוציא לאור: לא ידוע נושא: חופה וקידושין מחיר: ₪ 220.00 תקציר:
8 כרכים, הלכות ומנהגי תקנת הכתובה ונוסף בו משפט דיני השטר במקרים השונים, ואופן עשייתו לכתחילה ובהידור וגם דוקדק בו בו הרבה וסודר מחדש עד שנעשה משופר ומאיר בעזה"י. נמכר לתלמידים ב260 ש"ח.