facebook youtube google טל 073-2345-802

ספרייה בנושים תורניים - אבני שוהם

אבני שוהם

מאת: לא ידוע מוציא לאור: לא ידוע נושא: הלכות טהרה מחיר: ₪ 110.00 תקציר:
ספר זה על שני חלקיו, סובב סביב השו"ע בהלכות נידה וטבילה, כולל את מקורי הדינים בגמ' ובראשונים, הסתעפויות וחידושי דינים בראשונים ובאחרונים ופרטי הדינים הנוגעים למעשה תוך התיחסות לפן הרפואי שנערכה לאחר ברורים מקיפים עם אנשי מקצוע