תרומות לקרן מלגות לתלמידים

קרן מלגות לתלמידים

בית המדרש "שערי הלכה ומשפט" מכשיר בכל שנה מאות תלמידים במקצועות התורה.

ההכשרות הינם ברמה מקצועית ותורנית גבוהה - לבעלי כושר דיינות, רבני שכונות ורבני ערים, דיינים לדיני ממונות, טוענים רבניים, מדריכי חתנים, מורי צדק ומורי הוראה.

בכל שנה פונים אלינו אברכים רבים המעוניינים ללמוד ולעבור הכשרה תורנית, אך אין בידם בכדי לממן את לימודיהם. ובזאת תוכלו אתם להיות שותפים ללימודם ולהצלחתם התורנית.

 

אנו מציעים לך שותפות אמת עם "עמל בתורה"

ותמיכתו היא סיבה לתלמודו ראוי שיחלק עמו, שהרי התורה נעשה על ידי שניהם (מהר"ל, ח"א)

והרי זה כמדליק מנר לנר. וזהו מה שנאמר: "שמח זבולון בצאתך ויששכר באהלך"

שכל אחד ישמח בשלו, שאין אחד נוטל חלק חבירו  (אור החיים, הפלאה)

שיהיה לו חלק עם הרב הנ"ל בלימוד התורה בזכות הדבקות בבוראם "כי הכל תולה

בדבקותו של אדם בבוראו על ידי התורה, ולפיכך הגורם לתורה הוא כמו התורה עצמה" (מהר"ל)

שלימודו של הרב הנ"ל "יהיה נחשב לה כאילו לומד בעצמו" (טור)

 

תרומות לתחומים שונים:

הצלחה

הצלחה

שלום בית

שלום בית

רפואה שלימה

רפואה שלימה

הנצחה

הנצחה

עילוי נשמה

עילוי נשמה

להתקשר עכשיו ל- 02-6321626

לתרומה טלפונית

לתרומה טלפונית

לתרומה בהוראת קבע

לתרומה בהוראת קבע

לתרומה בהעברה בנקאית

לתרומה בהעברה בנקאית

לתרומה בכרטיס אשראי

תרומות דרך כרטיס אשראי

לתרומה ב-PAYPAL

תורם השבועי

13/06/2019