בעלי תפקידים

חפצי אברהמי
02-6321609
רעות אהרוני
רותי בן חמו
רחל בצרי
שירה גלעדי
054-8523699
רבקי חדד,
02-6321613
טל נחום,
02-6321601
יסכה סולומון
ציפי סלומון, אפיון פרויקטים
מאיר שמעון עשור,

מנכ"ל

073-2345805
הרב דניאל עשור שליט"א,
02-6236991
שלמה פליטניק
חגית פלץ
מינה קליין
02-6321602
חפצי אברהמי
02-6321609
רעות אהרוני
רותי בן חמו
רחל בצרי
שירה גלעדי
054-8523699
רבקי חדד,
02-6321613
טל נחום,
02-6321601
יסכה סולומון
ציפי סלומון, אפיון פרויקטים
מאיר שמעון עשור,

מנכ"ל

073-2345805
הרב דניאל עשור שליט"א,
02-6236991
שלמה פליטניק
חגית פלץ
מינה קליין
02-6321602