בעלי תפקידים

חפצי אברהמי
02-6321609
חני ארמוני
02-6321616
רותי בן חמו
רחל בצרי
רבקי חדד,
02-6321613
טל נחום,
02-6321601
ציפי סלומון, אפיון פרויקטים
מאיר שמעון עשור,

מנהל בית הדין ובית הוראה 

073-2345805
הרב דניאל עשור שליט"א,
02-6236991
חגית פלץ
מינה קליין
02-6321602
חפצי אברהמי
02-6321609
חני ארמוני
02-6321616
רותי בן חמו
רחל בצרי
רבקי חדד,
02-6321613
טל נחום,
02-6321601
ציפי סלומון, אפיון פרויקטים
מאיר שמעון עשור,

מנהל בית הדין ובית הוראה 

073-2345805
הרב דניאל עשור שליט"א,
02-6236991
חגית פלץ
מינה קליין
02-6321602