ועדה רוחנית

הרב אליהו בן סימון שליט"א,
הרב דניאל עשור שליט"א,
02-6236991
הרב אליהו בן סימון שליט"א,
הרב דניאל עשור שליט"א,
02-6236991