תיאולוגיה

תיאולוגיה

 

שע"י המרכז  להסברה יהודית ומניעת התבוללות


מבוא
החברה בישראל בפרט, והעם היהודי ככלל, מצוי במלחמת תרבות סביב זהותה היהודית של החברה הישראלית. זאת לאור:
- התרבותם המדאיגה של ארגונים נוצרים מיסיונרים, כתות רבות ושונות, וקבוצות דתיות מבית ומחוץ המנסות להגדיר את היהדות מחדש.
- התרבותם של תנועות אתיאיסטיות וקרנות פוליטיות זרות המקיימות שדולות בקרב הציבור ומנהיגיו על מנת להשפיע על המנהיגות בישראל, על השיח הציבורי ועל דעת הקהל.
- התפתחות הטכנולוגיה והתקשורת בעידן האינטרנט, הטוויטר והפייסבוק המאיימים על תרבות הפנאי של הדור הצעיר
- הלחץ הפוליטי בו נתונים מנהיגים פוליטיים בישראל מצד גורמי חוץ זרים המנסים להשפיע על המתחולל בישראל באמצעים פיננסיים ופוליטיים.
- התגברות האנטישמיות בעולם
- התבוללות של יהודים בארץ ובחו"ל ע"י מעבר לכנסיות, נישואים מעורבים ונישואים לבני מיעוטים, לעיתים כתוצאה ממצוקה סוציאלית או סוציואקונומית.

מסיבות אלו עולה הצורך בהכשרת אנשי מקצוע שידעו לתת מענה באמצעות ידע והסברה רחבה.
זאת לאור מקורות חז"ל המספרים על התעצמותם ההולכת וגדלה של תנועות החושך והערפל אשר ישלטו בארץ ובעולם טרם עלות השחר ובטרם תזרח שמשה של הגאולה העתידה. התנ"ך מלמד כי  סודה של הגאולה תלוי ב"ידע" שיתפשט בעולם ויבלום את הבורות והאנטישמית, את המלחמות בעולם בכלל ואת המלחמה התרבותית על עמינו בפרט כמו שכתוב: "לֹא יָרֵעוּ וְלֹא יַשְׁחִיתוּ בְּכָל הַר קָדְשִׁי כִּי מָלְאָה הָאָרֶץ דֵּעָה אֶת ה' כַּמַּיִם לַיָּם מְכַסִּים":(ישעהו יא פסוק ט)


מטרות התכנית
התכנית תכשיר אנשי מקצוע בעלי ידע בתחום התיאולוגיה. זאת על מנת:
- להציג ולייצג את האמת היהודית באור חיובי ונכון ולמנוע אי הבנות, אנטישמיות וחזית נגד הזהות היהודית.
- להתריע בפני המנהיגות מפני הסכנות והשלכות לפני נקיטת צעדים פוליטיים
- ליצור מודעות ציבורית, פעילות ותנועת שטח בנושאי התבוללות, אנטישמיות, כתות, מיסיון, וזהות יהודית.
 
קיום מטרות אלו הן שליחות המוטלת על עמינו כ"יהודים", להיות "אור- לגויים" להוציא לאור  
"כנוגה- צדקה" של אמיתת של כנסת ישראל ותורת ישראל, ולהאיר "כלפיד יבער" את "ישועתה" ואמיתתה התיאולוגית של כנסת- ישראל.

משך התכנית:
התכנית כוללת 30 מפגשים, חד שבועיים בני 6 שעות אקדמיות כל אחד.

קהל היעד
לתכנית יגוייסו רבנים, מטפלים, יועצים, מרצים בתחומי התודעה היהודית ומנהיגי ציבור וחברה, שהשכלתם תורנית ומקצועית.
דרישות הקבלה:
- מעל גיל 30
- בוגרי ישיבות / כוללים לפחות 5 שנים
- בעלי תואר ראשון / סמיכה לרבנות / השכלה תורנית גבוהה

נושאי לימודי עיקריים:
 
א. העימות בין התיאולוגיה הנוצרית לתיאולוגיה היהודית והשלכותיה:
מבוא לנושאים תיאולוגים והסברה תיאולוגית
משיחיותו \ אלוהותו של יש"ו "הגנאולוגיה של יש"ו", אמונת השילוש והברית החדשה.
סתירות בין התנ"ך לברית החדשה, סתירות בברית החדשה.
אמיתותה וסמכותה של התורה שבעל-פה בין נצרות ליהדות ופתרונה האמיתי.
הכשל- הנוצרי בביאור כל נבואות התנ"ך ובייחוסן לדמותו של יש"ו .
שורשיה האמיתיים של הנצרות

ב. על העימות בין התיאולוגיה האסלאמית לתיאולוגיה היהודית והשלכותיה:
התפתחות האסלאם התקופה הטרום אסלאמית.
דרכו וטעויותיו התיאולוגיות של מוחמד.
הכשל במערכת ההוכחות של הקוראן המכנה את עצמו "הספר הברור"
"האותות" עליהם מבסס מוחמד את נבואתו בקוראן ונקודת המבט היהודית לטענות אילו
המקרות האלילים של האסלאם
הפיתרונות המוצעים לפתרון הקונפליקט המולד בנפש האדם באסלאם לעומת היהדות.
טענות האסלאם כלפי התנ"ך וכלפי עם היהודי
"חטא העגל " על פי הקוראן, פרשת העקדה, ושיבושי הסיפורים שבתנ"ך בקוראן
יחסו של האסלאם ליש"ו ול"כתבי- הקדש" של הברית - החדשה, ולהיסטוריה העולמית
יחוס של הקוראן ליהודים, לישראל, לנצרות והשפעת הקוראן על הסכסוך הערבי ישראלי ועל האפשרות לשלום במזרח התיכון.

ג. היהדות אל מול פני הכתות והקבוצות הדתיות בעשור האחרון:
מבוא לכתות : מלחמת התרבות בחברה הישראלית בעידן הדמוקרטיה והליברליזציה והשפעה על הזהות היהודית.
הכת היהודית משיחית : רקע כללי והיסטורי, השקפה, אמונת הכנסייה , מטרות הכנסייה בישראל הקיף הפעילות ודרכי הפעולה.
כת "עדי השם": רקע כללי והיסטורי ,השקפה, אמונת הכנסייה, מטרות הכנסייה בישראל , בעולם, אנטישמיות, הקיף הפעילות ודרכי הפעולה.
"דת האנטרופוסופיה": רקע היסטורי,  השקפה חברתית, יסודות האמונה האנתרופוסופית , רודולף שטיינר, מיסיונריות נוצרית חוויות מיסטיות במסווה של פילוסופיה, מדעים, ואומנות. פעילות מיסיונרית סמויה כדוקטרינה, פעילות בארץ , בעיית חוסר המודעות וההשלכות.
כת "הרי קרישנה": רקע היסטורי, השקפה חברתית, אמונות , המקורות האמיתיים לאמונתם, השוואה בין קרישנה ואלים פאגאנים קדמונים. מלחמתם ככת בישראל, הקיף פעילות, השוואה בין המוסר היהודי לערכי המוסר האלילי, השפע הרוחני שמציעה הכת למאמיניה לעומת זו המוצעת ביהדות למאמינים בה, דרכי ההוכחה של דתות מזרח לעומת דרכי ההוכחה של היהדות.
דת הסיינטולוגיה: רקע כללי והיסטורי, אמונת הכנסייה הסיינטולוגית, מסקנות הועדה הבין משרדית של הכנסת, הקיף פעילות, דרכי פעולה וההשלכות כלפי החברה הישראלית וזהותה היהודית.
כנסיית האיחוד- כת ה "מוניס": רקע כללי והיסטורי , אמונתם, אג'נדה חברתית, גילוייה האנטישמיות, שיטות הגיוס לכת, פרסומים וכתבות על הכת, מסקנות דו"ח הוועדה הבין משרדית לענייני כתות על "כת המון". פעילות בישראל , מטרות, ודרכי פעולה. הסכנות עבור החברה היהודית- הישראלית.
כת ה"אימן" : רקע כללי, אמונות , אג'נדה חברתית , הקיף פעילות , דו"ח הוועדה הבין משרדית לענייני כתות. מטרות, ודרכי פעולה. הסכנות עבור החברה היהודית- הישראלית.
האתיאיזם כדת: האתיאיזם בעידן האינטרנט, ההשפעה על החברה הישראלית, משבר הזהות בישראל סביב הזהות היהודית ,  אתיאיזם כתומך התבוללות, אתיאיזם כתומך במזרח תיכון חדש נטול ההגדרה "יהודית" לצד הדמוקרטיה, סיוע בידי ארגונים זרים במלחמת התרבות נגד היהדות.  

ד. ישראל לאן
השלכות פרקטיות על החומר הנלמד, היחס הישר בין כוח ההישרדות ה"על- טבעי" של העם היהודי, לאמת האבסולוטית של תורת - ישראל. הצורך שעוררה השגחה העליונה בדורנו להציל ולו רק את עמינו מאבדן זהות ומהתבוללות, תפקיד נוקב זה יורד עד תהום ותובע מאיתנו לברר את האמת בעיקר עבור עצמינו להיות "אור של ידע לישראל" וממילא גם עבור האנושות כולה. ולממש בכך את הפוטנציאל הטמון בנו על פי התנ"ך להיות "אור לגויים"

תעודה:
לבוגרי התכנית תוענק תעודה על סיום לימודי תיאולוגיה יהודית.

יישום:
בוגרי התכנית ישתלבו בפעילות המרכז על ידי:
1. קיום סדנאות בנושאי תיאולוגיה לציבור הרחב
2. מוקד פניות שיעניק מענה לציבור הרחב בתחומים הנלמדים
3. מכון למחקר ופרסום חומרים בתחום האסטרטגיה היהודית אל מול פני התיאולוגיות הזרות
4. השתתפות ביחידת הסברה לתקשורת למנהיגות בישראל

רכז התכנית:
הרב דניאל עשור.
הרב דניאל עשור הינו יועץ ומרצה בכיר בארץ ובעולם בנושאים תיאולוגיים. הקדיש את העשרים שנים האחרונות לחקר דתות וכתות. מחבר הספר "על פתחה של רומי" בעברית ובאנגלית  העוסק בהבדלים בין יהדות לנצרות.

לאתרים של הרב דניאל עשור: שפה ברורה  עלי עשור

לפרטים והרשמה: 073-2345802  office@shoam.org.il   

 

 

הסבר על הקורס

שיעור לדוגמה

מרצים